Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gruppbostad Hässlavägen

Kommunen har beställt en gruppbostad på Hässlavägen 1. Det är Öckerö Fastighets AB som tillsammans med Brixly bygger.

Gruppbostaden består av sex bostäder och gemensamma utrymmen. Inflyttning beräknas till våren 2021.

Tidsplan

  • Vinter 2019/2020: Grundarbeten för projektet pågår
  • Vinter 2020/2021: Slutbesiktning
  • Våren 2021: Inflyttning

Politiska beslut

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att beställa gruppbostad enligt LSS på fastigheteten Hult 1:662 och teckna hyresavtal med upphandlad leverantör enligt anbud i april 2019.

Vad har hänt i projektet?

Arbetsgrupper med representanter från personal, ledning och anhöriga har arbetat fram en behovsbeskrivning som innehåller vilka funktioner och krav som ställs på en ny gruppbostad. Tillsammans med en arkitekt har arbetsgrupperna tagit fram ritningar och kalkyl.

Senast uppdaterad: 2020-05-19 14.39

Publicerad: 2019-11-05 15.08
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö