Gruppbostad Hässlavägen

Hässlavägens gruppbostad står klar. Det är Öckerö Fastighets AB som tillsammans med Brixly har byggt.

Gruppbostaden består av sex bostäder och gemensamma utrymmen.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att beställa gruppbostad enligt LSS på fastigheteten Hult 1:662 och teckna hyresavtal med upphandlad leverantör enligt anbud i april 2019.

Vad har hänt i projektet?

Arbetsgrupper med representanter från personal, ledning och anhöriga har arbetat fram en behovsbeskrivning som innehåller vilka funktioner och krav som ställs på en ny gruppbostad. Tillsammans med en arkitekt har arbetsgrupperna tagit fram ritningar och kalkyl.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö