Ny förskola på Heden

Hedens förskola och skola kompletteras med en ny förskolebyggnad som är klar 2021. Förskolan har fyra avdelningar för barn 1-5 år. Den nya förskolan är placerad på skoltomtens södra del. Samtidigt omdisponeras skolgården för att tillgodose behoven för barn och elever i alla åldrar.

Vad händer nu?

Referenspersoner och förskolechef på Hedens skola planerar tillsammans med Öckerö Fastigheter AB och Brixly om detaljer och utfomning.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att ge kommunchefen i uppdrag att beställa en ny förskola med fyra avdelningar vid Hedens skola.

Vad har hänt i projektet?

Den nybyggda Hedens skola är populär och många söker sig dit. Att flytta ut nuvarande förskoleverksamhet till de nya lokalerna ger mer utrymme för grundskoleverksamheten.

Barn och personal har flyttat från Kaprifolens förskola till de nybyggda lokalerna på Heden.

Bilder, skisser och ritningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: