Ny skola på Björkö

Verksamheten flyttade in i nybyggda skolan vid vårterminens start 2021. Skolhuset har två våningar och rymmer 300 barn i förskola och grundskola.

Byggnaden har en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor. Centralt i huset finns skolrestaurant, tillagningskök, samlingssal och folkbibliotek. Skolan har placerats på nuvarande fotbollsplan.

Planerad skolgård för Björkö skola med sandlåda, hus och lekpark.

Vad händer nu?

Under våren 2021 anlades en ny utemiljö på platsen där den gamla skolan låg. Under hösten 2021 anläggs parkeringsplatser samt ny gång- och cykelväg genom Västergård. 

Politiska beslut

  • 28 mars 2017 - Kommunstyrelsen beslutar att pröva möjligheten att upphandla ny skola för förskola på Björkö
  • 18 december 2018 - Beslutet att bygga en ny skola på Björkö togs av kommunstyrelsen.

Vad har hänt i projektet?

  • 2016 genomförde lärare, elever och föräldrar på Björkö ett utvecklingsarbete som ledde fram till en behovsbeskrivning. Den beskrivningen har legat till grund för skolans utformning. Liljewalls arkitekter har ritat skolan och NCC har byggt skolan.
  • Under våren 2019 har en referensgrupp med lärare, rektor och övriga nyckelpersoner, under ledning av Liljewalls arkitekter, deltagit i ett antal workshops där detaljerna för skolhuset och utemiljön finslipats.
  • I augusti 2019 påbörjade NCC byggnationsarbetet av den nya skolan. Platschefen på NCC har samverkat med rektor och planerat så att skolverksamheten kunnat samexistera med byggnationsarbetena under 1,5 år.
  • 8 januari 2021 startade barn, elever och personal vårterminen i nya fina lokaler.

Bilder skisser och ritningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: