Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny skola på Björkö

En ny skola byggs på Björkö. Inflyttning är planerad till vårterminens start 2021. Skolhuset har två våningar och rymmer 300 barn i förskola och grundskola.

Byggnaden har en bra blandning av klassrum, grupprum och kreativa ytor. Centralt i huset finns skolrestaurant, tillagningskök, samlingssal och folkbibliotek. Skolan har placerats på nuvarande fotbollsplan.

Planerad skolgård för Björkö skola med sandlåda, hus och lekpark.

Vad händer nu?

I augusti 2019 påbörjades byggnationsarbetet av den nya skolan. Platschefen på NCC samverkar med rektor och planerar för hur skolverksamheten ska kunna samexistera med byggnationsarbetena under 1,5 år. Samtidigt arbetar en referensgrupp, där personal är representerad med att planera för skolans inne- och utemiljö.

Politiska beslut

  • 28 mars 2017 - Kommunstyrelsen beslutar att pröva möjligheten att upphandla ny skola för förskola på Björkö
  • 18 december 2018 - Beslutet att bygga en ny skola på Björkö togs av kommunstyrelsen.

Vad har hänt i projektet?

  • 2016 genomförde lärare, elever och föräldrar på Björkö ett utvecklingsarbete som ledde fram till en behovsbeskrivning. Den beskrivningen har legat till grund för skolans utformning. Liljewalls arkitekter har ritat skolan och NCC ska bygga.
  • Under våren 2019 har en referensgrupp med lärare, rektor och övriga nyckelpersoner, under ledning av Liljewalls arkitekter, deltagit i ett antal workshops där detaljerna för skolhuset och utemiljön finslipats.
  • I augusti 2019 påbörjade NCC byggnationsarbetet av den nya skolan. Platschefen på NCC samverkar med rektor och planerar för hur skolverksamheten ska samexistera med byggnationsarbetena under 1,5 år. Personlen, barnen och föräldrarna är medvetna om att det kommer att bli trångt på skolgården och att alla måste hjälpas åt för att den nya skolan ska kunna färdigställas.

Bilder skisser och ritningar

Senast uppdaterad: 2020-05-19 14.14

Publicerad: 2019-03-21 09.14