Solhöjdens nya äldreboende

I början av 2020 stod Solhöjden Södra klar med 48 platser för särskilt boende för äldre. Boendet är toppmodernt med bland annat fiberanslutningar och gym.

Det nya äldreboendet har byggts för att möta de framtida behoven av platser inom äldreomsorgen. Prognoserna pekar på att år 2030 kommer antalet äldre över 65 år att ha ökat med cirka 20 procent jämfört med dagens situation. Åldersgruppen 80 år och äldre förutspås att öka med över 50 procent till 2040.

Vad händer nu?

  • Solhöjden Södra är inredd och inflyttning pågår.

Politiska beslut

  • Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 6 februari 2018 att ge klartecken för bygget.

Vad har hänt i projektet?

  • Då det nya boendet har placerats på den tidigare parkeringen söder om nuvarande Solhöjden, har nya parkeringsplatser anlagts i närområdet.
  • En ”Sinnenas trädgård” har skapats med kryddväxter, rosenträdgård, bär, fruktträd, vattenspel och uteplats med utsikt över Västerhavet i sydvästlig riktning.

Bilder, skisser och ritningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: