Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarundersökning om Gamla Ankaret

Här kan du berätta om vad du tycker om Gamla Ankaret idag och komma med förslag hur Gamla Ankaret kan utvecklas som bostadsområde i framtiden. Du kan lämna in ditt svar senast 31 maj 2021. Din åsikt är viktig för oss! 

Undersökningen är anonym och alla personuppgifter behandlas enligt GDPR. Till information om hur Öckerö kommun behandlar personuppgifter

Om du vill skicka in filer som komplement till dina svar kan du skicka filerna via mejl eller post. De ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021. Skriv ”Gamla Ankaret” och diarienummer SB 0151/20 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Mejladress: diarium.sb@ockero.se

Postadress:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

Medborgarundersökning

Din ålder  * (obligatorisk)
Din ålderÄr du? * (obligatorisk)
Är du?
Var bor du?
Var bor du?Hur länge har du bott i kommunen? * (obligatorisk)
Hur länge har du bott i kommunen?
Hur bor du idag?
Hur bor du idag?

Bor du året runt/är du permanentboende i Öckerö kommun
Bor du året runt/är du permanentboende i Öckerö kommun


Vilken relation har du till Gamla Ankaret?  * (obligatorisk)
Vilken relation har du till Gamla Ankaret?

Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur tar du dig dit?
Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur tar du dig dit?
Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, vilken tid brukar du oftast vara där?
Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, vilken tid brukar du oftast vara där?

Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur ofta besöker du dessa områden?
Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur ofta besöker du dessa områden?
Vad tycker du är viktigast för ett bostadsområde? Välj max tre alternativ. * (obligatorisk)
Vad tycker du är viktigast för ett bostadsområde? Välj max tre alternativ.

Vilka funktioner tycker du är viktigt att det finns i ett bostadsområde? Välj max tre alternativ.
Vilka funktioner tycker du är viktigt att det finns i ett bostadsområde? Välj max tre alternativ.

Senast uppdaterad: 2021-05-04 08.00

Publicerad: 2021-05-03 00.00