1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Hjälvik

Planförslaget var föremål för samråd under tiden 30 juni 2017 – 22 september 2017. Nästa skede i planprocessen är granskning. Inkomna synpunkter besvaras i en samrådsredogörelse som offentliggörs under granskningen.

Vad händer nu?

Arbetet med granskningshandlingar pågår. Granskning av planförslaget är planerat att ske under 2020.

Publicerad den: 2019-03-18 17.07