Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Hjälvik

Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Hjälvik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 22 september 2017.

Publicerad den: 2019-03-18 17.07