1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för norra Brevik

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-24 (KS § 207) att avbryta planarbete för detaljplan för Norra Brevik. Kommunstyrelsen beslutade även att Norra Brevik flyttas ner i planlistan från rubriken ”pågående planer".

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av en- och flerfamiljshus. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas så att den tar hänsyn till naturens terräng.

Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar och enfamiljsbostäder alternativt parhus. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges även möjlighet till kontorsändamål i flerbostadshusen.