Detaljplan för pir i Öckerö hamn

Planområdet omfattar ca av cirka 8 800 m² varav vattenområde för öppet vatten utgör ca 3400 m². Området är beläget på den östra sidan av Öckerö, vid hamnens inlopp öster om Stackeskärshamnen i den södra delen av Öckerö hamn.

Planområde pir i Öckerö hamn

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör breddningen av en befintlig pir i Stackeskärshamnen, Öckerö hamn. Planförslaget syftar till att inom Öckerö hamnområde möjliggöra fler ytor för båtuppställning vintertid och ställplatser för campingfordon sommartid.

Planskede - Uppstartad

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår och när de bedöms vara kompletta tas detaljplanen upp för beslut om samråd i kommunstyrelsen.

Synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och granskning.

Har du frågor?

Om du har frågor kring planförslaget kan du kontakta:

Petter Leyman
Planarkitekt
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: petter.leyman@ockero.se

 

Anders Ohlsson
Avdelningschef Strategisk samhällsutveckling
Telefon: 031 – 97 62 00 (vxl.)
E-post: anders.ohlsson@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: