Förstudie Öckerö Nya Centrum del 2

Nu pågår en förstudie för Öckerö nya centrum del 2. Förstudien har fokus på genomförbarhet och innehåll i dialog med politik, näringsliv och invånare. Förstudien ska leda till en samlad utgångspunkt för kommande detaljplanearbete och i förlängningen ett stärkt Öckerö centrum.

Vy över området för Öckerö nya centrum, där området för förstudien är markerat med ett blått område.

Förstudiens området är markerat med blått.

Bakgrund

Under våren 2021 genomfördes en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande delningen av detaljplanen för Öckerö nya centrum. Kommunstyrelsen beslutade utifrån konsekvensbeskrivningen att knoppa av den östra delen av planen, det som kallas hamnplan, och detaljplanen för Öckerö Nya Centrum (DP1) antogs 2023.

I den fördjupade konsekvensbeskrivningen framgick att området kring hamnplan behövdes utredas vidare och att syftet med kommande detaljplaner behövde justeras utifrån synpunkter från politiken, kommunens invånare och näringslivet. Målet var att området skulle bidra till en positiv centrumutveckling och samtidigt spela en viktig roll i arbetet med att uppnå kommunens näringslivsstrategiska mål.

Förstudie pågår

På grund av områdets särskilda förutsättningar pågår nu en förstudie med fokus på genomförbarhet och innehåll i dialog med politik, näringsliv och invånare. Förstudien ska leda till en samlad utgångspunkt för kommande detaljplanearbete och i förlängningen bidra till ett stärkt Öckerö centrum.

Vi ses på "hamna" - 31 maj 2024

Öckerö kommun bjuder in kommuninvånarna till dialog och information om Öckerö nya centrum del 2. Det blir en dag full av aktiviteter, mat från lokala aktörer och musikunderhållning för både stora och små, i samarbete med lokala företag och föreningar.

Här hittar du samlad information om hela evenemanget samt vilka aktörer som deltar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: