Markanvisning: Öckerö nya centrum del 1

Nu är Öckerö kommun och Öckerö Fastighets AB markanvisningstävling för Öckerö nya centrum del 1, Öckerö, avgjord. Det är F O Peterson & Söner Byggnads AB som har lämnat in det vinnande bidraget. Beslutet fattades under kommunstyrelsens sammanträde 29 maj.

Illustrationer av Öckerö nya centrum, del 1

Bilderna är illustrationer av del 1 i Öckerö nya centrums utformning. Justeringar kan komma att göras vad gäller höjder, placering och gestaltning av byggnaderna.

Det med blått inringade området omfattar Öckerö nya centrum del 1.

illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

Flygbild över illustration av Öckerö nya centrums (del 1) utformning.

Utvärderingskriterier

Utvärderingskriterier som har bedömts är:

  • anbud/ köpeskilling
  • arkitektur/ gestaltning
  • hållbar mobilitet
  • hållbarhet och innovation
  • fördelning bostadsrätter/hyresrätter/lokaler
  • plan för kommersiellt innehåll och service.

Dokument

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Frågor

Frågor om markanvisningen ska skickas med e-post till: markanvisning@ockero.se, senast fem vardagar innan respektive inlämningsdagar.