Bredband och IT-utveckling

Kommunfullmäktige beslutade 2011 om en strategi för kommunens IT-infrastruktur och tillgång till bredband. 2015 skall 50% av hushåll och företag i kommunen ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100Mbit/s. 2020 skall 100% få tillgång till denna hastighet.

Utveckling av statsnätet

Öckerö Fastigheter AB har fått uppdraget av kommunen att bygga ut ett fibernät, som alla kommuninvånare på sikt ska kunna välja att ansluta sig till. Inom Öckerö Fastigheters affärsområdet stadsnät ska koncernen: bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerö kommun. De ska erbjuda framtidsäkra fiberanslutningar till privata villakunder, fastighetsägare, företag och operatörer ge kunderna tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud.

Läs mer om detta på länken till Öckerö Nät. Där finner ni bland annat information om tjänster och vilka utbyggnadsområden som är planerade den närmaste tiden. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: