Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

I ett ekonomiskt hållbart Öckerö finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Öckerö kommun arbetar för ekonomisk hållbarhet genom:

  • Näringslivsutveckling
  • Bebyggelse och infrastruktur

Senast uppdaterad: 2020-06-24 16.36

Publicerad: 2020-06-24 16.19