Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

I ett ekonomiskt hållbart Öckerö finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Öckerö kommun arbetar för ekonomisk hållbarhet genom:

  • Näringslivsutveckling
  • Bebyggelse och infrastruktur

Senast uppdaterad: 2020-06-24 16.36

Publicerad: 2020-06-24 16.19