Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att alla, oavsett könstillhörighet, ska ha samma möjligheter och förutsättningar i alla delar av livet. Öckerö kommun har en viktig roll i att vara en pådrivande aktör för jämställdhet. Detta gäller både inom den egna organisationen och i det omgivande samhället.

Hur arbetar kommunen med jämställdhet?

Öckerö kommun har en strategi för jämställdhetsarbete som finns att läsa här Pdf, 667.7 kB.. Strategin fastställer på ett övergripande och långsiktigt sätt hur kommunen ska arbeta med jämställdhet. Grunden för jämställdhetsarbetet ligger i Sveriges nationella jämställdhetspolitik Länk till annan webbplats. samt den regionala strategin Jämställt Västra Götaland Länk till annan webbplats..

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv utgör kommunerna en av de aktörer som har bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet samt verka för reell jämställdhet. I Öckerö kommun ska alla ha samma förutsättningar att skapa det liv de vill ha utan att begränsas av stereotypa könsroller.

Läs mer om jämställdhet på SKR:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Jämställdhetskartan

Jämställdhetskartan är en stor databas med information om hur jämställt det är i kommuner och regioner. Jämställdhetskartan bygger på könsbaserad statistik och presenterar den på ett lättillgängligt sätt så att alla kan ta del av informationen. Tjänstepersoner och politiker i kommunen kan använda kartan som ett verktyg för att analysera den interna organisationen. Nulägesbeskrivningen är en bra grund för analyser om hur kommunen kan tillgodose kvinnors och mäns behov och intressen på lika villkor.

Jämställdhetskartan kan också vara ett stöd för medborgare och visa hur jämställd den egna kommunen är. I en demokrati finns alltid möjlighet att påverka politiker genom röstsedel och genom medborgarförslag och på så sätt bidra till förändring.

Läs mer statistik för Öckerö kommun på jämställdhetskartan.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: