Anhöriga och frivilliga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att ditt liv känns begränsat. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka med vardagen.

Eller är du intresserad av att göra en insats som frivillig och hjälpa någon som har det svårt?

Anhörigstöd och avlastning

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder kan få anhörigstöd. Syftet med stödet är att minska fysisk och psykisk belastning. Du får tid för dig själv, samt information och kunskap om din roll när det gäller att hjälpa och stödja den närstående.

Vad kan jag få hjälp med?

Innehållet i stödet formas utifrån dina behov. Det kan till exempel innebära:

 • Avlösning i hemmet
 • Avlastning genom dagverksamhet
 • Korttidsboende för den du sköter
 • Hemtjänstbidrag

Hur ansöker jag?

Kontakta kommunservice 031-97 62 00 för att ansöka eller få ytterligare information från en biståndsbedömare.

Anhörigstöd Pdf, 3.5 MB.

Anhörigsamordnare

Kommunens anhörigsamordnare finns till för dig som är familjemedlem, släkting eller vän och som hjälper eller stödjer en närstående, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller fysisk-/psykisk- och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand.

Samordnarens uppdrag är att:

 • ge råd och stöd anpassat till den enskildes livssituation
 • informera och vid behov hjälpa till att förmedla rätt kontakter, som kan underlätta i vardagen
 • erbjuda hembesök och vid behov upprätta stödplaner
 • kartlägga behovet av utbildning och anordna temadagar
 • samordna anhörigstödet i de olika verksamheterna som bedrivs inom socialförvaltningen
 • samverka med ideella organisationer, församlingar samt VG-regionen
 • ta emot synpunkter och klagomål för att utveckla kommunens anhörigstöd

Samordnare för äldreomsorg: Therese Söderberg

Samordnare för personer under 65 år: Christer Jonasson

För kontakt via telefon, välkommen att ringa kommunens växel: 031-976200

Aktiviteter för dig som anhörig

Det finns flera aktiviteter som är riktade till dig som anhörig. Du hittar fler aktiviteter i evenemangskalendern.

Anhöriggrupp

Om du är anhörig till någon som är 65 år eller äldre som är i behov av stöd och hjälp i vardagen och är intresserad av att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Då är du varmt välkommen att anmäla dig till våra träffar med vår anhöriggrupp.

För mer information och anmälan kontakta anhörigsamordnare via Kommunservice: 031-976200 eller via mail: therese.soderberg@ockero.se

Bassängbad

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan bada i bassängen på Hedens By, måndagar kl 12-13, kostnadsfritt. Detta gäller dig som vårdar/stödjer ett barn eller vuxen/äldre person som är långvarigt sjuk eller har ett psykiskt, fysiskt eller intellektuellt funktionshinder.

Intresseanmälan krävs.
Kontakta anhörigsamordnare via kommunservice på 031-97 62 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö