Besök för ett gott åldrande

Kommunen erbjuder dig, som under 2024 fyller 80 år, ett hembesök där vi samtalar om ett gott åldrande utifrån dina behov och önskemål. Det kan handla om kostvanor, fysiska och sociala aktiviteter och annat stöd. Kontakt för att boka ett besök tas via ett brev som skickas hem till dig. Besöket är frivilligt och kostnadsfritt.

Syfte med besöket

Många seniorer klarar sig bra självständigt. Genom besöket vill vi bidra med information som du kan ha nytta av både i dagsläget och i framtiden.

Syftet med hembesöket är att:

  • informera dig om vilket utbud som finns i form av aktiviteter och mötesplatser
  • öka kunskapen hos dig om vad det finns för hjälp och stöd att få
  • bidra till fortsatta möjligheter att leva ett självständigt liv

Vad kommer besöket innehålla?

Besöket är informativt och hälsofrämjande och du kommer att få information om aktiviteter och service för seniorer. Du erbjuds även en säkerhetsrond i ditt hem för att minska risk att till exempel falla. Inget som sägs under besöket förs vidare utan ditt godkännande. Besöket tar en till en och en halv timme. Anhöriga får gärna vara med.

Hur bokas besöket?

Ett brev kommer succesivt att skickas ut till de som under 2023 fyller 80 år och som inte idag har någon insats från kommunen. Inom en till tre veckor kommer vi sedan ringa dig för att fråga om du är intresserad av ett besök och boka en tid. Om du inte blir uppringd inom tre veckor kan det bero på att vi inte har ditt telefonnummer och då får du gärna själv höra av dig till oss.

För din trygghet och säkerhet

Den som utför besöket har sekretess och ska alltid legitimera sig med legitimation från Öckerö kommun vid hembesök.

Kontakt

Har du frågor kontakta Therese Söderberg 031- 97 88 09, utförare av besöket eller ring kommunservice 031-97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Relaterad information