Hjälpmedel

De flesta vill bo kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt. Kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de är i behov av.

Kommunen erbjuder olika former av hjälp och stöd som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma och få en fungerande vardag.

Utredning av behov

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska utreder behovet av och förskriver hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Det kan till exempel gälla:

  • förflyttningsvårigheter
  • minnessvårigheter
  • att sköta personlig hygien

Vem kan få hjälpmedel

Arbetsterapeuter, och fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre
  • bor i gruppboende för funktionshindrad
  • har biståndsbeviljad för daglig verksamhet
  • vistas på korttidsboende
  • bor i det egna hemmet och är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Vårdval gällande rehab för personer som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel görs på Solhöjden södra (nya), Solstigen 2, på Öckerö efter att behovet upphört. Gå in genom den grå dörren med anslaget ”Återlämningsplats hjälpmedel”

Inne på väggen till höger finner du anvisningar om hur du går tillväga för att ditt hjälpmedel ska registreras som återlämnat.


Tid för avlämning: Helgfria vardagar kl 7.30 - 16.00.

 


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö