Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedel

De flesta vill bo kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt. Kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som de är i behov av.

Kommunen erbjuder olika former av hjälp och stöd som gör det möjligt för dig att bo kvar hemma och få en fungerande vardag.

Utredning av behov

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska utreder behovet av och förskriver hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Det kan till exempel gälla:

  • förflyttningsvårigheter
  • minnessvårigheter
  • att sköta personlig hygien

Vem kan få hjälpmedel

Arbetsterapeuter, och fysioterapeuter/sjukgymnaster kan hjälpa dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre
  • bor i gruppboende för funktionshindrad
  • har biståndsbeviljad för daglig verksamhet
  • vistas på korttidsboende
  • bor i det egna hemmet och är inskriven i den kommunala hemsjukvården.

Vårdval gällande rehab för personer som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Återlämning av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel görs till Hedens By, strandvägen 54, Hönö, efter att behovet upphört. Avlämningsplatsen är vid Hedens by:s huvudentré ut mot trädgården.

Tid för avlämning: Måndag-torsdag mellan klockan 8.00 till 16.00, fredag klockan 8.00 till 15.00.

Återlämning av hjälpmedel i sommar

Mellan veckorna 28-31 i sommar ska hjälpmedel återlämnas till Öckerö nya vårdcentral på Sockenvägen 2, Öckerö. Hjälpmedel ska återlämnas på rehabmottagningen, våning 2. På det runda bordet i korridoren finns lappar där du fyller i ditt namn och sätter lappen på hjälpmedlet. Lämna sedan hjälpmedlet i korridoren.

Tid för återlämning
Måndag till torsdag: 07.45 till 16.00
Fredag: 07.45 till 15.00

Senast uppdaterad: 2020-05-27 15.24

Publicerad: 2019-05-27 19.39
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö