Bergmans gruppboende

Bergmans gruppboende är ett boende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom.

Det finns 32 platser fördelat på 4 mindre enheter. Här finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose varje enskild individs behov, utifrån bemötande och förhållningssätt, vård och omsorg. Målet är att stärka och tillvarata individens egna resurser och förmågor och att arbeta individinriktat så livet känns meningsfullt och tryggt.

En omsorg som ser varje individ.

Vardagen – sömn, måltider, aktiviteter och gemenskap

Vid inflyttning stöttar vi dig med att bland annat; kost, sömn och tidigare vanor. För att du ska känna livskvalitet är det viktigt med god och näringsrik mat. Att du känner att du har en balans över dygnet, med vila, sömn och vakenhet, så att du att du har kraft och energi.

För att känna meningsfullhet och ha en bättre hälsa är det bra med god dygnsrytm och regelbundna måltider.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

  Ett oväntat fel har uppstått.

Bergmans gruppboende
Kommunservice telefon: 031-97 62 00

Besöksadress
Bergmans väg 10
Öckerö

Postadress
Bergmans gruppboende
Öckerö kommun
475 80 Öckerö