God man, förvaltare, förmyndare

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

Från den 1 februari 2019 är det Mölndals kommun som hanterar frågor om god man för Öckerö kommun.

Vad gör en god man?

Tingsrätten kan besluta om tre olika uppdrag – bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Här är några exempel på vad som kan ingå i uppdragen.

Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag, boende och insatser, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid ex bostadsförsäljning.

Förvalta egendom innebär att du ska betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen, lämna fickpengar, köpa möbler eller sälja fast eller lös egendom. Du ska upprätta en budget och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Sörja för person innebär att du ska se till att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg. Hålla kontakt med vårdpersonal och huvudmannens behov och medverka till att dagvård eller annan aktivitet kan ordnas.

Du bör ha tid att träffa personen som behöver din hjälp minst en gång i månaden. Det ingår inte ditt uppdrag att handla dagligvaror, städa eller vårda personen.

Vem kan få en god man?

Du som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i sin vardag kan få hjälp av en god man. Det kan till exempel innebära att du får hjälp att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser av olika slag.

Vad innebär förvaltare?

I vissa fall räcker det inte med en god man för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan tingsrätten utse en förvaltare till hjälp. Om rätten utser en förvaltare mister du hela eller delar av din rätt att själv bestämma, som till exempel att ta ut pengar på banken eller träffa avtal.

Överförmyndare i Samverkan

Från den 1 februari 2019 ingår Öckerös överförmyndarverksamhet i Överförmyndare i Samverkan Länk till annan webbplats.. I Överförmyndare i Samverkan ingår även Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Verksamheten är placerad i Mölndal.

Öckerö ingår från och med 1 januari 2023 i den gemensamma politiska nämnden . Om du behöver kontakta överförmyndaren ska du vända dig till det gemensamma kontoret i Mölndal.

Den kommungemensamma organisationen har fler handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende. Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ger bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen. Genom en större tjänstemannaorganisation får verksamheten också bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Överförmyndare i Samverkan Länk till annan webbplats.

Postadress: 431 82 Mölndal

Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5

Telefon: 031-315 18 80

E-post: ofs@molndal.se

Besöks- och telefontider

Måndag 10.00-12.00

Tisdag 10.00-12.00

Onsdag 10.00-12.00

Fredag 10.00-12.00