Barn med särskilda behov

Öckerö kommun kan erbjuda barn med funktionsnedsättning stöd och service. Även du som anhörig till barn med funktionsnedsättning kan få stöd.

Upplever du svårigheter kring:

  • Att påbörja eller avsluta saker?
  • Att få vardagen att fungera?
  • Sociala relationer eller situationer?
  • Tid?

Om du känner igen dig är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Du kan få stöd, vägledning och strategier för att klara din vardag bättre.
Är du närstående eller anhörig till någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är du också välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om stöd och hjälp som finns för dig med Funktionsnedsättning

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö