Förälder

Denna sida är till för dig som är förälder och vårdnadshavare i Öckerö kommun. Här samlar vi det som rör föräldraskapet, alltifrån tips och inspiration till hjälp och stöd i din föräldraroll.

Alla barn och ungdomar har rätt till en god uppväxtmiljö. Som förälder har du en unik möjlighet att främja ditt barns hälsa och utveckling genom att skapa en trygg miljö för ditt barn, visa kärlek och omtanke men också sätta gränser. I nedan flikar finner du information om det stöd och de aktiviteter som finns för dig som förälder i kommunen samt tips till andra sidor.

Enskilt stöd

Familjerådgivningen vänder sig till dig som vill arbeta med dina relationer och är över 18 år. Det kan gälla relationen till din partner eller andra relationer i en familjekonstellation.

Vanliga anledningar till att söka hjälp kan vara:

 • Vi förstår inte varandra
 • Alla diskussioner slutar i gräl
 • Vi vill hitta tillbaka till varandra
 • Jag vill skiljas men min partner vill inte
 • Vi vill båda skiljas men hur gör vi med barnen?
 • Vi har sexuella problem
 • Det är svårt att leva i en bonusfamilj

Familjerådgivningen arbetar med parsamtal, familjesamtal och enskilda samtal.

Alla samtal bygger på frivillighet och har er relation i fokus. Tillsammans undersöker vi hur problemet ser ut, vad ni önskar för förändring och hur samtalen ska läggas upp. Familjerådgivaren tar inte ställning för eller emot någon, utan vägleder för att ni ska finna era möjligheter till förändring.

Det första samtalet är kostnadsfritt och därefter kostar det 200 kronor för parsamtal och familjesamtal samt 150 kronor för enskilda samtal. Familjerådgivningen har sträng tystnadsplikt. Inga samtal journalförs.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?
Att vänta barn och att vara förälder kan vara en omvälvande tid i livet. Det är inte alltid lätt att veta hur det går att lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans.

Barn 0-6 år: Är du blivande förälder eller förälder med barn upp till sex år kan du boka tid för rådgivning i ditt föräldraskap hos föräldrarådgivaren på familjecentralen Navet, 031- 97 88 74

Barn över 7 år: Kontakta enheten för stöd och behandling för information, råd- och stödsamtal på telefonnummer 031-97 64 53. Om telefonen inte är bemannad, lämna ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Mer om föräldrarådgivning

Vi erbjuder det evidensbaserade samtalsprogrammet Repulse som riktar sig till barn, unga och vuxna, från 5 år och uppåt, med svårigheter i känsloreglering, impulskontroll, problemlösning och sociala färdigheter. Kontakta enheten för stöd och behandling för mer information: 031- 97 64 53.

Samarbetssamtal erbjuds som ett stöd för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för barnet gällande vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Kontakta enheten för stöd och behandling för information samt bokning av tid på telefonnummer 031-97 64 53. Om telefonen inte är bemannad, lämna ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Om ni som föräldrar redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Kontakta då socialkontoret via kommunens växel: 031-97 62 00.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Gruppverksamheter och utbildningar

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. På ABC föräldraträffar får du med barn i åldern 3-12 år möjlighet att under fyra träffar diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Du får också konkreta tips för att underlätta din vardag hemma.

ABC-kurser hålls varje termin, men är uppdelat utifrån barnets ålder, för mer information om ABC samt datum och tider kontakta nedan kursledare:

För dig med barn 3-6 år, kontakta eva.wiktorsson@ockero.se

För dig med barn 6-12 år, Kontakta kursledare angelica.lundgren@ockero.se

Familjecentralen Navet är familjernas mötesplats i Öckerö kommun. Hit är alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år välkomna. Verksamheten är en samverkan mellan Öckerö kommun och primärvården (Hönö vårdcentral, Närhälsan Öckerö vårdcentral och Barnmorskegruppen). Hjärtat i familjecentralen är den öppna förskolan.

På familjecentralen samarbetar pedagoger, föräldrarådgivare (förebyggande socialtjänst), BVC-sköterskor och barnmorskor för familjens bästa. Ett nära samarbete sker med biblioteket som ligger i direkt anslutning till familjecentralen till exempel genom boktips, sagostunder och barnteater. Läs mer om familjecentralen

Inom föreläsningsserien Föräldrar Emellan och andra vuxna anordnar Öckerö kommun föreläsningar och diskussionsträffar på aktuella teman. Syftet med föreläsningarna är att inspirera, motivera, utmana och stötta föräldrar och andra viktiga vuxna i sin föräldra-/vuxenroll. Föreläsningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan som görs på minasidor.ockero.se/foraldraremellan. Länk till annan webbplats. Besök vår evenemangskalender för att se vilka föreläsningar som är planerade.

När föräldrar separerat påverkas hela familjen och barnen kan behöva extra stöd. Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar som drivs av centrala elevhälsan och stöd- och behandlingsenheten. Gruppen träffas två timmar en eftermiddag i veckan i Navet, vid totalt tio tillfällen.

Vi leker, pysslar, fikar och pratar utifrån olika teman. Materialet Vi använder oss av är framtaget av BRIS, Barnens rätt i samhället.

I gruppen får barnen möjlighet att:

 • Uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn trill föräldrar som inte bor tillsammans.
 • Möta andra barn i liknande situation och dela erfarenheter.
 • Öka sin medvetenhet om sina egna behov.

Kontakta kommunservice för mer information: 031: 97 62 00.

Puls! är en rörelsesatsning för barn mellan 8-12 år. Satsningen vill ge ditt barn och dig som vårdnadshavare verktygen för att tillsammans få en mer aktiv vardag med fokus på rörelseglädje. Kursen genomförs av Öckerö kommun i samarbete med Närhälsan Rehab och Nordic Wellness. Kurs startar varje ny termin. Mer om PULS

Engagera och aktivitera dig och familjen

 • Söker du aktiviteter, vill upptäcka nya platser för rörelse i kommunen eller ett socialt sammanhang? Kika i den lokala aktivitetskatalogen Pdf, 590 kB. för inspiration och tipsa gärna andra! Här hittar du ett urval av utbud för fysisk aktivitet samt hälsofrämjande
  verksamheter som finns lokalt. Här finns tips på saker att göra på egen hand, sådant
  kommunen arrangerar samt ett stort utbud av aktiviteter som föreningslivet och olika anläggningar erbjuder. Aktiviteterna är sorterade i bokstavsordning och i olika
  kategorier.

Det finns drygt 70 föreningar registrerade i Öckerö kommun som får stöd i någon form av kommunen. Alla dessa föreningar samlas i föreningsregistret, Länk till annan webbplats. oavsett vilken typ av förening det handlar om. För att synas i Öckerö kommuns föreningsregister, samt ha möjlighet att boka lokaler med föreningstaxa eller ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad och godkänd som förening i Öckerö kommun.

Vid varje skollov erbjuder kommunen ett antal lovaktiviteter och de flesta är kostnadsfria. Håll utkik i evenemangskalendern.

Vill du engagera dig för kommunens unga och skapa trygghet i våra utemiljöer? Då kan du nattvandra och finnas där ungdomarna är genom att synas, vara tillgänglig och hjälpa till om det behövs. Läs mer om nattvandring.

För att barn och unga ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid och inflytande över sin vardag görs olika insatser i Öckerö kommun. Fritidsgården erbjuder verksamhet för ungdomar mellan 13-19 år genom sin öppna mötesplats och cykel- pch mopedgarage. Det finns även HBTQi-häng, möjlighet att söka ungdomspeng och annat. Läs mer på Ung i kommunen.

Viktigt att känna till

Är du orolig för ditt barn finns det hjälp att få. Vänd dig i första hand till elevhälsan på ditt barns skola eller socialtjänsten i kommunen på telefon 031- 97 62 00.

Du kan också vända dig till Mini-Maria på Hisingen  Länk till annan webbplats.på telefon 031-367 93 15.
Mini-Maria finns till för att hjälpa ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer rörande alkohol och droger. Mini-Maria ger också stöd till föräldrar. De har lång erfarenhet och specialistkunskaper om beroende och riskbruk.

Föräldraföreningen Mot Narkotika erbjuder stödsamtal, självhjälpsgrupper, provtagningar med mera. Besök deras hemsida Länk till annan webbplats. eller ring på telefonnummer 031-12 89 01.

Du är också välkommen att kontakta kommunens drogförebyggare. Ring kommunservice 031- 97 62 00 för att få kontakt.

I Tonårsparlören Länk till annan webbplats. får du tips och råd om hur du kan tänka kring alkohol i samtal med din ungdom.

I Polisens föräldraskola om droger finns viktig information till vårdnadshavare om droger bland unga.

Känner du till vilka rättigheter barn har enligt barnkonventionen? Du kan lära dig mer om barns rättigheter och hitta kontakter till det stöd som du kan få i broschyren Barns rättigheter och föräldrars ansvar (lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

För att ett barn ska få rätt hjälp och stöd kan det ibland vara till hjälp att upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Både socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till samordnad individuell plan om de bedömer att insatser behöver samordnas. Genom SIP tydliggörs vem som ska göra vad och kan göras exempelvis:

 • när ett barn behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt såsom skolan, socialtjänsten, LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin
 • när barnets vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
 • om en ungdom missbrukar
 • när ett barn inte går i skolan.

Barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller nyanlända behöver ofta hjälp från olika samhällsinstanser och kan därför ha god hjälp av en SIP.

Läs mer om Samordnad individuell plan Länk till annan webbplats.

All frånvaro är missad undervisning. Två dagars frånvaro per månad blir tjugo dagar på ett år. Under hela grundskoletiden innebär det ett års frånvaro. Oavsett anledning till frånvaron riskerar den att leda till negativa konsekvenser, både på kort och på lång sikt. All frånvaro kan bli problematisk och därför är det viktigt att skola och vårdnadshavare reagerar och agerar
innan frånvaron blivit ett problem.

SSPF står för socialtjänst, skola, polis och fritidsgårdsverksamhet och är ett forum för informationsutbyte och samverkansinsatser som finns i Göteborg och dess kranskommuner. Syftet med SSPF är att effektivare kunna samverka kring ett barn för att i ett tidigt skede erbjuda hjälp för att undvika att barnet hamnar i en ogynnsam utveckling.

Socialtjänsten, skola, polisen och fritidsgårdsverksamheten utgör alltid grunden i SSPF. I vissa situationer där det bedöms värdefullt och föräldrar gett sitt samtycke, kan även andra kopplas in. Målgruppen för SSPF är barn och unga i åldern 12-18 år.

SSPF bygger på att vårdnadshavarna (och ungdomar över 15 år) skriftligen godkänner att personal från de olika aktuella verksamheterna får lov att lösa sekretessen och prata öppet om barnet/ungdomen.

Socialtjänsten arbetar för barns bästa, i de flesta fall i samarbete med föräldrarna. På Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om socialtjänstens arbete med barn och unga riktat för dig som är förälder.

Misstänker du att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt? Då bör du göra en orosanmälan till socialkontoret. Du kan vara anonym. Så här gör du orosanmälan

UPH - hänvisa till 1177.

Föräldrastöd på webben

Barn och unga spenderar ofta mycket tid på internet. Som förälder kan vara svårt att veta hur du ska förhålla dig till ditt barns liv på nätet. Här kommer några tips på sidor som tar upp just de frågorna.

Behöver du stöd i hur du ska prata med barn och unga om olika viktiga saker? Här är några tips:

Om känslor och mående: www.livsviktigasnack.se Länk till annan webbplats. (Suicid Zero)

Om kroppen och gränser: Stopp! Min kropp! (Rädda Barnen) Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.
Om oro för världen och framtiden: Uppdrag psykisk hälsa (SKR) Länk till annan webbplats.

Nationella stödtelefoner

Har du frågor eller känner oro för ett barn är du välkommen att höra av dig till BRIS kuratorer. Här finns även stödlinjer för idrottsledare.
BRIS stödtelefon för vuxna Länk till annan webbplats.

Minds föräldralinje finns för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Föräldralinjen - stödlinje för dig som är orolig för ett barn (mind.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö