Föräldrarådgivning

Att vänta barn och att vara förälder kan vara en omvälvande tid i livet. Det är inte alltid lätt att veta hur det går att lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans. Ofta finns någon att prata och rådgöra med i vår närhet - men ibland kan det vara skönt att få prata med någon utomstående.

Enskilda samtal

Ingen journal förs på samtalen och det är kostnadsfritt.

För dig med barn 0-6 år

Är du blivande förälder eller förälder med barn upp till sex år kan du boka tid för rådgivning i ditt föräldraskap hos föräldrarådgivaren på familjecentralen Navet, 031- 97 88 74.

För dig med barn från 7 år och uppåt

Är du förälder med barn från 7 år och uppåt kan du kontakta enheten för stöd och behandling för information, råd- och stödsamtal på telefonnummer 031-97 64 53. Om telefonen inte är bemannad, lämna ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Föräldragrupper

På familjecentralen Navet erbjuds föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar. Föräldraträffarna ger tillfälle för diskussion, möjlighet att dela erfarenheter och lära känna andra föräldrar i närområdet. Information och anmälan till föräldragrupper får du av Barnmorskegruppen och respektive BVC.

Tematräffar och föreläsningar

På familjecentralen erbjuds tematräffar och föreläsningar där det ges möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter i grupp med andra föräldrar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö