Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktfamilj och familjehem

En del barn och ungdomar kan av olika anledningar inte bo hos sina föräldrar. De behöver bo i en annan familj en kortare eller längre tid.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem vissa dagar varje månad. Vanligt är en helg i månaden eller varannan helg. Kontaktfamiljen blir ett komplement till barnets egen familj för barn som av olika anledningar behöver byta miljö och få tillgång till fler vuxna. Syftet är att främja sociala kontakter och barnets utveckling.

Kontaktfamilj är en av de vanligaste frivilliga och förebyggande insatserna inom socialtjänsten. Den som får en kontaktfamilj har själv ansökt om det. Att ha en kontaktfamilj är helt frivilligt.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj är du välkommen att kontakta vår familjehemssekreterare. Kommunservice kan förmedla kontakten.

Om du/ni är intresserade av att bli kontaktfamilj och hjälpa ett barn till ett bättre liv kan ni kontakta vår familjehemssekreterare via kommunens växel.

 Vi utreder alla kontaktfamiljer, det innebär att vi träffas och pratar om vad det innebär att vara kontaktfamilj och hur vi arbetar på socialtjänsten. Vi pratar även om vilka du och din familj är. I utredningen ingår både hembesök och besök på socialkontoret. Utredningen tar ungefär fyra månader.

Om ni och socialtjänsten båda vill gå vidare i processen efter den inledande träffen görs en kontakfamiljsintervju. Vi ställer samma frågor till alla blivande kontaktfamiljer. Frågorna rör uppväxt, familjebild och framtid.

 • Med ert samtycke gör vi sedan registerutdrag från social- polis- och kronofogderegister. Vi gör även ett referentsamtal.
 • Slutligen sammanställer vi all information, gör en bedömning och tar ett beslut. Vi pratar med er om vad vi kommit fram till och ni får en skriftlig kopia på utredningen hemskickad.
 • Som godkänd kontaktfamilj kontaktar vi er när vi har ett uppdrag som kan passa era önskemål och vår bedömning. Ni får sedan möjlighet att fundera kring om ni vill ta på er uppdraget eller inte.
 • Uppdraget följs upp varje halvår tillsammans med en socialsekreterare. Då pratar vi om hur det går och om något behöver förändras.
 • Tänk på att uppdraget är ideellt, att vara kontaktfamilj är ingen anställning. Kontaktfamiljer får ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för mat, aktiviteter med mera.
 • Att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem handlar om att hjälpa någon till en stabil och trygg tillvaro.

Hur uppdraget ser ut beror på barnet eller ungdomens önskemål, behov och situation samt socialtjänstens bedömning. Det viktigaste för en kontaktfamilj är att kunna lyssna och vara tillgänglig samt vara en god förebild för barnet eller ungdomen.

Kort sagt ska barnet vara en del av kontaktfamiljens vardag utifrån det uppdrag kontaktfamiljen fått av socialtjänsten. I uppdraget ingår även kontakt med barnets föräldrar.

Det finns inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj. Du som är gift, sammanboende, ensamstående - med eller utan barn - kan bli kontaktfamilj.

Det viktigaste är en stabil social situation och möjlighet och tid att engagera sig i ett barn eller en ungdom.

För att bli kontaktfamilj behöver du:

 • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med barnet/ungdomen.
 • ha en trygg och stabil livssituation.
 • ha fyllt 18 år.

Socialtjänsten utreder och tillsätter kontaktfamiljer.

Familjehem

Som familjehem tar du emot ett barn eller en ungdom på heltid ”för stadigvarande vård och fostran”.

För barnets bästa är det viktigt att familjehem, vårdnadshavare och socialsekreterare försöker skapa ett fungerande samarbete runt barnet, utifrån barnets behov och önskemål.

Öckerö kommun behöver fler familjehem!

Känner du att uppdraget som familjehem kan passa dig är du välkommen att ta kontakt med vår familjehemssekreterare. Kommunservice kan förmedla kontakten.

Ibland kan ett barn eller en ungdom inte bo kvar hemma.

Anledningar till att ett barn eller en ungdom behöver placeras varierar. Det kan bland annat bero på:

 • missbruk av alkohol eller andra droger
 • psykiska eller fysiska svårigheter
 • försummelse eller vanvård
 • ensamkommande barn som kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Har du/ni funderingar på att bli familjehem? Kontakta vår familjehemssekreterare via kommunens växel.

Vi utreder alla familjehem, det innebär att vi träffas och pratar om vad det innebär att vara familjehem och hur vi arbetar på socialtjänsten.

En familjehemsutredning innebär alltid:

 • samtal om din/er livssituation, hälsa och bakgrund.
 • registerutdrag från social- polis- och kronofogderegister. Vi gör även referentsamtal.

Familjeutredningen görs för att barnet eller ungdomen ska tillförsäkras en trygg och stabil miljö.

 Den viktigaste uppgiften för ett familjehem är att fungera som en extra familj till någon annans barn. Familjehemsplaceringar kan vara både långsiktiga och kortsiktiga. Familjehemmet ansvarar för barnets eller ungdomens dagliga omsorg och fostran. Som familjehemsförälder är du inte vårdnadshavare. I familjehemsuppdraget ingår att medverka till att barnet eller ungdomen får ha kontakt eller umgänge med sitt biologiska nätverk. Familjehemmet ska även ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten, som ansvarar för att barnet får den vardagliga hjälp och omsorg som det behöver.

Alla familjehem erbjuds handledning, dels planerad och dels då det uppstår frågor. För uppdraget som familjehem ingår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

Utgångspunkten för att bli familjehem är:

 • en trygg och stabil livssituation.
 • tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ett barn eller en ungdom.
 • att alla i familjen är överens
 • ett öppet sinne för olikheter och en tolerans och respekt för varandras ursprung, kultur och traditioner.

Senast uppdaterad: 2019-07-01 10.57

Publicerad: 2019-06-24 13.44
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö