Psykisk funktionsnedsättning

Öckerö kommun kan erbjuda personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i olika former. För dig som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, autism eller autismliknande tillstånd kan det vara aktuellt att söka stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service. För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS  men behöver stöd i vardagen finns olika stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Om du behöver hjälp att söka något av nedanstående insatser, kontakta socialkontoret.

Boendestöd

Personer med psykisk ohälsa, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som bor i egen bostad har möjlighet att få stöd i hemmet enligt SoL i form av boendestöd. Du ansöker om boendestöd till socialkontoret som utreder dina behov och fattar beslut. Om du beviljas boendestöd tar din handläggare kontakt med boendestödet. Efter ett uppstartsmöte tar vi fram en individuell plan för vårt arbete tillsammans. Du måste själv vara delaktig i alla aktiviteter. Stöd i hemmet kan bland annat innebära stöttning med tvätt, mat, städ, struktur i vardagen och social träning.

Boendestödet har ett pedagogiskt förhållningssätt där målet är att du på sikt ska kunna klara dina vardagsaktiviteter på egen hand.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset välkomnar invånare som har en kontakt inom öppenpsykiatrin eller som har boendestöd. Aktivitetshuset erbjuder olika aktiviteter såsom bland annat Yoga, herr och damfrukost, promenader, bad på Hedens by, olika utflykter med mera. Om du är intresserad av att delta, kontakta kommunservice så lotsar de dig vidare till personal inom aktivitetshuset.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen är ett bistånd till personer som på grund av sin funktionsnedsättning varaktigt inte står till arbetsmarknadens förfogande. Personen ska inte heller på egen hand kunna ta del av meningsfulla dagliga aktiviteter/sysselsättning utan bistånd. En del av syftet är att minska social isolering.

Kontaktperson enligt SoL

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen kan vid behov beviljas till de personer med funktionsnedsättningar som saknar personkretstillhörighet eller har behov av annan utformning av insatsen kontaktperson än som avses i LSS § 9. Syftet med kontaktperson är att främja sociala kontakter och individuell utveckling. Det kan handla om oförmåga att på egen hand tillgodogöra sig samhällets utbud eller att man har ett mycket begränsat socialt nätverk.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vid akuta psykiska besvär

Psykiatrisk akutmottagning - Östra sjukhuset

Vid akuta problem, åk till psykiatriakuten på Östra sjukhuset, Psykiatriakuten Länk till annan webbplats. har öppet dygnet runt.


Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri - Östra sjukhuset

Är du under 18 år kan du vända dig till akutavdelningen på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin Länk till annan webbplats.).

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri har öppet dygnet runt.


Om du behöver ambulans, ring SOS Alarm, telefonnummer 112.

Du kan också ringa till 1177, sjukvårdsupplysningen.