Hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Våra levnadsvanor påverkas av många faktorer, såsom ekonomiska förutsättningar, utbildningsnivå och samhällets normer och kultur.

Under 2022-2023 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungssund kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun för att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor hittar du inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som ska göra det lättare för dig att förbättra dina levnadsvanor.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Fördjupa dig i de olika levnadsvanorna; matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak och hur de påverkar din hälsa.

Matvanor

Fysisk aktivitet

Alkohol

Tobak

Förändra dina levnadsvanor

Även om du fått information om hur du bör leva för att må bra kan det svåra vara att få till en förändring över tid och att behålla motivationen. Vill du ha stöd i att ändra dina levnadsvanor?

Hälsocoach online Länk till annan webbplats. är en kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Du bokar enkelt din egen hälsocoach som du träffar i mobilen, surfplattan eller via datorn.

Tidigare inspelade digitala föreläsningar

Ungas erfarenheter av tobak, e-cigaretter och nya nikotinprodukter

Föreläsare Maria Martini kompetenscentrum för ANDTS – förebyggande arbete, Göteborgs stad. Maria presenterar ny statistik från årets undersökning angående ungdomars tobaksvanor med utvecklingen av konsumtionen, men också fakta om e-cigaretter och det vita snuset samt andra nya nikotinprodukter.

Se den inspelade föreläsningen här: Unga och tobak Länk till annan webbplats.

Alkoholens skadeverkningar och effekter hos äldre och yngre vuxna

Frida Dangardt, docent och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom Regionalt Programområde Levnadsvanor föreläser om alkoholens skadeverkningar och effekter hos äldre och yngre vuxna.
Se den inspelade föreläsningen här: Alkoholens skadeverkningar och effekter hos vuxna Länk till annan webbplats.

Alkohol och andra droger bland unga

Alkohol och andra droger med årets drogförebyggare Dzemal Sabovic ihop med projektledaren Alexander Brekke.

Hur arbetar vi för att minska risken för alkohol- och drogdebut bland barn och unga? Vilka är skadeverkningar och vad innebär en för tidig alkoholdebut för den unga hjärnan? Konkreta tips och råd till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Se den inspelade föreläsningen här: Alkohol och andra droger bland unga Länk till annan webbplats.

Mat för hälsan och planeten

Genom våra matvanor kan vi göra det lätt att göra bra val för vår hälsa. Vanor som ger dig ork och styrka. Hur vår mat produceras och transporteras över jordklotet har stor betydelse för vår hälsa, liksom matvanorna spelar roll för planetens framtid.

Lina Johansson, leg dietist Öckerö kommun, Heléne Ambjörnson, leg dietist och processledare Hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus och Maria Magnusson, leg dietist och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lyfter några viktiga aspekter kring mat och reflekterar kring vad vi kan göra för att påverka vår hälsa och miljön.

Du som föräldrar eller annan viktigt vuxen får konkreta tips på god mat för din hälsa.

Se den inspelade föreläsningen här: Mat för hälsan och planeten Länk till annan webbplats.

Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet tillika huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem, samt efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och sjukhusen i väster.

Se den inspelade föreläsningen här: Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen Länk till annan webbplats.

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många sätt som du enkelt kan uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Till information om hälsocoach online Länk till annan webbplats.

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Till Levnadsvanetest Länk till annan webbplats.

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.

Till fritidsbankens information Länk till annan webbplats.

Tobaksavvänjning
Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa Länk till annan webbplats..

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.

Till information om alkohollinjen Länk till annan webbplats.

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt att något så enkelt som en kvart med ett onlineverktyg varannan vecka kan förbättra hälsan och kan ge ett nytt sätt att: må bättre, hantera livets upp- och nergångar & förebygga eller hantera livsstilssjukdomar.
Livsstilsverktyget - Frågor som skapar hälsa Länk till annan webbplats.

Visste du att du kan få fysisk aktivitet utskrivet på recept? Du kan fråga om detta på din vårdcentral och få hjälp och stöd i vilka träningsformer som passar dig. Lär mer på 1177. Länk till annan webbplats.

Psykisk hälsa handlar om hur du mår och trivs i vardagen och om din förmåga att hantera livets upp- och nedgångar. På folkhälsomyndighetens sida dinpsykiskahalsa.se Länk till annan webbplats. kan du lära dig mer om vad som påverkar hur du mår psykiskt, vad du kan göra för att må bättre och hur du kan stötta andra.

Senast uppdaterad:

Publicerad: