Psykisk ohälsa

För dig som lider av psykisk ohälsa, eller har någon i din familj som gör det, finns det hjälp att få.

Att drabbas av psykisk ohälsa, exempelvis i form av ångest och oro är vanligt. Många talar om det med folk i sin närhet men när detta inte räcker till kan du behöva vård, stöd eller hjälp. Det gäller så väl dig som är vuxen som dig som är barn eller ungdom.

Vem kan du vända dig till?

Vid rehabilitering och medicinska insatser är det Västra Götalandsregionen som är ansvarig.

Kommunen har ett ansvar för att informera om den service och det stöd som personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få. Stödets utformning styrs genom socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa insatser är frivilliga. och du kan ansöka om dem via socialkontoret.

Kommunen kan hjälpa dig som lider av en psykisk funktionsnedsättning med exempelvis daglig sysselsättning, boendestöd, kontaktperson eller bostad med särskild service.

Läs mer om psykisk funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller till ungdomsmottagningen. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Läs mer om stöd till barn och ungdom

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö