Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygg och säker

Om krisen eller kriget kommer.jpg

Kris och beredskap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har beredskap för sådana situationer.

bild - 72 timmar.jpg

Din krisberedskap

Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och samhällskriser.

hermes-rivera-TA-pCpdoj34-unsplash.jpg

Misstanke om barn som far illa

Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Kontakta oss om du misstänker att ett barn eller en ungdom inte har det bra hemma.