Meny
Sök
Här är du:  

Vad händer när jag anmäler?

Du bestämmer själv om du vill polisanmäla våldsutövaren eller inte. En polisanmälan är en viktig markering att det som har hänt är ett brott. Det ger dessutom våldsutövaren en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende. Inom kriminalvården finns det speciella program för behandling av personer som använder våld mot sin partner och/eller sina barn.

 

Det är många som utsätts som drar sig för att göra en polisanmälan. Kanske finns det känslor kvar för partnern, eller så är man rädd för att bli bestraffad senare. Även gemensamma barn kan vara en orsak till att man inte anmäler brott. Det kan också bero på att händelsen känns för privat eller personlig, eller att man känner skuld, skam och anklagar sig själv för det man utsatts för. Det kan även vara så att man inte tror att den här typen av brott är tillräckligt allvarliga för att anmäla eller att polisen tar en på allvar. För den som utsätts för hedersrelaterade brott kan det kännas svårt att ensam gå emot en hel släkts normer och värderingar.

Polisanmälan

För polisen är det ingen tvekan, våld i nära relationer är ett brott och ska polisanmälas. Du kan anmäla brottet mot dig själv eller någon annan på telefonnummer 114 14 eller på https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/länk till annan webbplats

Att tänka på innan du anmäler

Det finns några saker som är bra att tänka på i samband med att du gör en polisanmälan, saker som kan ha stor betydelse för att utredningen ska bli framgångsrik och för att ärendet ska kunna gå vidare till rättegång.

  • Berätta om din situation för vänner som du kan lita på. Då kan de stödja det du säger i en eventuell rättegång.
  • Kontakta en kvinno- eller mansjour. De kan också stödja det du säger i en eventuell rättegång. Du har även möjlighet att vända dig till socialkontoret för att få stöd.
  • För dagbok där du dokumenterar var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom hur och var på kroppen du blir slagen.
  • Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Dokumentera dina skador, fotografera dem gärna. Eller få dem dokumenterade av en läkare.
  • Spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Sänd dem vidare till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.

Vad händer när du gjort en anmälan?

En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter även från Brottsoffermyndigheten.

  • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. I varje polisområde finns det brottsoffer- och personsäkerhets.
  • Polisen kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation
  • Dokumenterade skador och vittnen utgör bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
  • Barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt.

Kontakta

INFORMATION IN OTHER LANGUAGESlänk till annan webbplats

Information from the Police Authority in other languageslänk till annan webbplats

AKUT SOS: 112

Polisanmälan länk till annan webbplats: 114 114

BRIS länk till annan webbplats: 116 111

Jag vill veta - för barns rättigheter vid brott länk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats: 020-50 50 50

Hedersförtryck.selänk till annan webbplats – om hedersrelaterat våld och förtryck

Terrafemlänk till annan webbplats – stödlinje på flera språk: 020-52 10 10

Öckerö kommun

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning: 031-96 22 65

Behandlingsenheten: 031-97 64 53

Familjerådgivningenlänk till annan webbplats : 031-97 64 60

Hönö vårdcentral: 031-712 76 60

Socialkontoret Öckerö: 031-97 62 00

Öckerö vårdcentral: 010-473 39 70

Göteborg

Sahlgrenska sjukhuset Växel: 031-3421000

Sahlgrenska Vuxenpsykiatriska mottagningen 031-343 63 00

Socialjouren länk till annan webbplats, kvällar och helger: 031-365 87 00

Kyrkans jourtjänst länk till annan webbplats: 031-800 650

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt