Meny
Sök
Här är du:  

Äldre

Här finns information om den service kommunen erbjuder och som kan vara intressant för dig som är äldre och dina anhöriga.

Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet och värdighet. Verksamheten ska stödja och underlätta för äldre personer att bo kvar hemma i det egna boendet.

I vänster kant hittar du vilket stöd du kan få för äldre i Öckerö kommun. Du kan även klicka här.öppnas i nytt fönster

Äldreboende

Här finns information om kommunens äldreboende och kontaktuppgifteröppnas i nytt fönster

Ansökan

AnsökningsblankettPDF

Använd ovan ansökningsblankett för att ansöka om: hemtjänst och utökad hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, korttidsplats, särskilt boende, hemtjänstbidrag och anhöriganställning.

Demensboende

Här finns information om kommunens boende för personer med demenssjukdom och kontaktuppgifter.öppnas i nytt fönster

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Här finns information om hemtjänsten i Öckerö kommun och övrig hjälp i hemmet.öppnas i nytt fönster

Kontakta

Äldreomsorgen Öckerö
Tel: 031-97 62 00

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 54
475 80 Öckerö (obs,
besök bokas via telefon)

Postadress
Äldreomsorgen
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt