Meny
Sök
Här är du:  

Taxor och avgifter

Öckerö kommun tar ut en avgift för vård och omsorg. Kommunfullmäktige fastställer varje år taxor och avgifter för vissa tjänster inom den kommunala verksamheten. Inom äldreomsorgen finns nedanstående taxor.

Taxor

Boende
Färdtjänst
Hemtjänst
Hemsjukvård
Matdistribution
Riksfärdtjänst
Trygghetslarm
 

För 2018 års avgifter se under mer information till höger.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är den schablonssumma man ska ha kvar till egna utgifter när boendekostnaden och taxor för vård- och omsorg är betalda. Om man inte har denna summa kvar görs en justering av taxan.

En förutsättning för att taxan ska justeras är att ansökan om bostadsbidrag gjorts hos Pensionsmyndigheten.

För att kunna beräkna eventuell justering av taxan begärs uppgifter in om inkomster och boendekostnader. I högerkanten hittar du blanketten för inkomstförfrågan.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt