Meny
Sök
Här är du:  

Villket stöd kan man få?

Personer som är äldre och har funktionshinder behöver ibland viss hjälp för att kunna leva det liv som är var och ens rättighet. Den hjälpen ger samhället i form av olika sorters omsorgsinsatser.
Kommunen är ytterst ansvarig för att du som är äldre ska få det stöd och den service som du behöver.

Stödet och servicen kan exempelvis gälla hjälp i hemmet, att få bo på ett särskilt boende, eller ledsagning. Med ledsagning avses att personen får stöd att ta sig till och från aktiviteter samt stöd att utföra olika aktiviteter t.ex. läkarbesök och att delta i dagverksamhet.

Ansökan

Du som behöver hjälp och stöd kan vända dig till äldreomsorgens biståndbedömare för att få mer information om hur just du kan få hjälp och stöd samt för att ansöka. Du kan också fylla i ansökningsblanketten för stöd och service enligt socialtjänstlagen som finns till höger under blanketter.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom socialtjänsten lyder under tystnadsplikt och sekretess och får inte lämna ut uppgifter om den enskilda till obehöriga.

Överklaga

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet.

Service och vård och omsorg

Boende för personer med demenssjukdomöppnas i nytt fönster
Hemtjänst, hjälp i hemmetöppnas i nytt fönster
Mötesplatser, träffpunkteröppnas i nytt fönster
Rehabiliteringöppnas i nytt fönster
Trygghetslarmöppnas i nytt fönster
Äldreboendeöppnas i nytt fönster

Biståndshandläggare

Kontakta

Äldreomsorgen Öckerö
Tel: 031-97 62 00

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 54
475 80 Öckerö (obs,
besök bokas via telefon)

Postadress
Äldreomsorgen
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Blanketter

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt