Meny
Sök
Här är du:  

Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller har stor omsorg om någon närstående. Anhörigstöd kan genom ett personlig utformat stöd underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet, för både dig som vårdar och för den du vårdar.


Anhörigstöd, avlastning

 

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. (SoL 5 kap 10 §)

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller har stor omsorg om någon närstående. Anhörigstöd kan genom ett personlig utformat stöd underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet, för både dig som vårdar och för den du vårdar.

Vem kan få stöd?

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Syfte med stödet

Minska fysisk och psykisk belastning, få tid för dig själv, få information och kunskap om din roll när det gäller att hjälpa och stödja den närstående.

Du kan få hjälp med

Innehållet i stödet formas utifrån dina behov. Det kan till exempel innebära:

 • Avlösning i hemmet
 • Anhöriganställning
 • Avlastning genom dagverksamhet
 • Korttidsboende för den du sköter

Ansökan

Kontakta Kommunservice 031-97 62 00 för att ansöka eller få ytterligare information från en biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

Anhörigsamordnare

Vem är anhörigsamordnaren till för?

Familjemedlem, släkting eller vän som hjälper eller stödjer en närstående, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller fysisk-/psykisk- och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigsamordnarens uppdrag är att:

 • ge råd och stöd anpassat till den enskildes livssituation

 • informera och vid behov hjälpa till att förmedla rätt kontakter, som kan underlätta i vardagen

 • erbjuda hembesök och vid behov upprätta stödplaner

 • kartlägga behovet av utbildning och anordna temadagar

 • samordna anhörigstödet i de olika verksamheterna som bedrivs inom socialförvaltningen

 • samverka med ideella organisationer, församlingar samt VG-regionen

 • ta emot synpunkter och klagomål för att utveckla kommunens anhörigstöd

Bassängbad för anhörigvårdare

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan bada i bassängen på Hedens By, måndagar kl 12-13, kostnadsfritt. Detta gäller dig som vårdar/stödjer ett barn eller vuxen/äldre person som är långvarigt sjuk eller har ett psykiskt, fysiskt eller intellektuellt funktionshinder.

Intresseanmälan krävs.
Kontakta Anhörigsamordnare via Kommunservice
Tel: 031-976200

Anhörigspalten i Lokalbladet

Här kan du läsa om vad som är på gång, ta till vana att läsa den.

Kontakta

Anhörigsamordnare Äldreomsorgen
Eva Haglund

Anhörigsamordnare Individ- o Familjeomsorg/Funktionshinder
Christer Jonasson

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt