Meny
Sök
Här är du:  

Gruppboende

Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Öckerö kommun tillhandahålla boende till vuxna personer med intellektuella, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, så kallad bostad med särskild service.

Stödet ska anpassas efter den enskildes önskemål och behov. I boendet ska man få hjälp med personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter.

För vem?

Bostad med särskild service är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Information om bedömning för stöd enligt LSSöppnas i nytt fönster

Vad erbjuder vi?

De vanligaste boendeformerna inom bostad med särskild service är gruppbostad och servicebostad. Var och en har sin privata lägenhet med möjlighet till enklare matlagning, hygien och samvaro. I en gruppbostad finns upp till 6 lägenheter där du har närhet till personal och till ett gemensamt utrymme. Lägenheterna kan anpassas till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet precis som andra och får stöd efter dina egna behov av en fast personalgrupp.

Idag finns det i Öckerö kommun fyra gruppbostäder och en servicebostad, belägna på Hönö och Öckerö.

Ansökan om bostad med särskild service

För att ansöka om bostad enligt särskild service kontaktar du socialkontoret. En socialsekreterare gör då en bedömning och utredning av dina behov och fattar därefter ett beslut.
Här kan du läsa mer om ansökan och hur en utredning går till.öppnas i nytt fönster

Gruppboenden i Öckerö kommun

I Öckerö kommun finns det fyra gruppboenden. Dessa heter Sälvägen, Hedens by 54, Heinövägen och Hemvärnsvägen. De är således döpta efter sina adresser.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Enhetschef Sälvägens gruppboende 
Gunilla Eliasson

Enhetschef gruppboenden Hedens by 54, Heinövägen och Hemvärnsvägen
Catarina Nordqvist

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt