Meny
Sök
Här är du:  

Ekonomiskt bistånd

Du som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det kan röra sig om ekonomiskt bistånd till din försörjning eller till andra behov så som tandvård, läkemedel eller hemutrustning.

Förutsättningar för att få ekonomiskt bistånd

För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. För dig som är arbetslös krävs det att du står till arbetsmarknadens aktivt söker arbete. Deltagande i eller kompetenshöjande insats kan vara ett krav från socialtjänsten. Du är också skyldig att i första hand ansöka om allmänna bidrag från Försäkringskassan innan du är berättigad till ekonomiskt bistånd.

I socialtjänstlagen står vad som ingår i försörjningsstödet och även att det finns en riksnorm som täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla.

Du kan via Socialstyrelsens hemsida göra en förenklad provberäkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Reslutatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.

Provberäkning hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialkontoret för ett så kallat nybesökssamtal. Efter samtalet kan du bli kallad till möte med en socialsekreterare för ett personligt besök.

Utredning

Den socialsekreterare du träffar påbörjar en utredning. Behovet av ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din situation och dina förutsättningar. Om din ansökan är komplett vid nybesöket är handläggningstiden upp till tio arbetsdagar.

Hur går en prövning av ansökan till?

Behovet prövas individuellt utifrån den enskildes situation och förutsättningar. När man vill göra en ansökan om ekonomiskt bistånd ska man först ringa och lämna uppgifter, ett s k nybesökssamtal. Efter telefonsamtalet blir man kallad till en handläggare och får komma på personligt besök för en utredning.

Överklagan

Om beslutet går dig emot kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Detta inom tre veckor från och med det att du tog del av beslutet. Information om hur du överklagar framgår av bilagan till ditt beslut.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om den sökande till obehöriga.

Återansökan

För dig som har ekonomiskt bistånd idag och vill ansöka om det på nytt kan du använda dig av blanketten till höger. Du kan också hämta en blankett på kommunhuset och fylla i direkt på plats, alternativt kontakta din socialsekreterare för att få blanketten hemskickad.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt