Meny
Sök
Här är du:  

Familjehem

Varför behövs familjehem?

Ibland kan inte ett barn eller en ungdom bo kvar hemma på grund av att det finns något problem hos föräldrarna och/eller hos barnet som orsakar detta. Det kan också vara barn eller ungdomar som kommit ensamma till Sverige som behöver en familj som kan ge trygghet och omsorg.

Varför behöver ett barn placeras?

Anledningen till att ett barn och ungdomar behöver placeras kan variera.

Det kan bland annat bero på:

  • Missbruk av alkohol eller andra droger
  • Psykiska eller fysiska problem.
  • Relationssvårigheter mellan barnet/ ungdomen och föräldrarna.
  • Försummelse eller vanvård.  
  • Ensamkommande barn eller ungdomar som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem innebär att man är en stabil och trygg familj som har tid, plats och resurser för att kunna engagera sig i ett barn eller i en ungdom.   En familj kan se på flera olika sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och barn. Boendet kan dessutom variera från lägenhet, radhus eller i villa i en stad eller på landet.

Ett familjehems viktigaste uppgift är att fungera som en ”extra förälder” till någon annans barn.

Placeringen kan vara både långsiktig såväl som kortsiktig.

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjhemmet har ansvar för barnets eller ungdomens dagliga omsorg och fostran. Det kan innebära att familjhemmet är behjälplig vid läxläsning och vid fritidsaktiviteter.  Det innebär också att man behöver ha tid och möjlighet att medverka på möten med exempelvis socialtjänsten, vid läkarbesök och med skolan.

Som familjehem behöver man också medverka till att barnet eller ungdomen får ha kontakt eller umgänge med sitt biologiska nätverk. Som familjehem för ensamkommande barn och ungdomar är det viktigt att man som familjhem lotsar in den i det svenska samhället och språket likväl som att man värnar om dennes kulturella bakgrund.

 I familjehemmets uppdrag ingår att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten som har som ansvar att se till att barnet får den hjälp och omsorg som det behöver i vardagen.

Hur blir jag/vi familjehem?

För att räknas som ett familjehem så måste ni/du genomgå en familjehemsutredning av socialtjänsten och få ett medgivande av socialnämndes individutskott.

En Familjehemsutredningen innebär:

  • Samtal om er/din livssituation, hälsa och bakgrund.
  • Att kontroll sker om förekomst i Polisens belastnings- och misstankeregister.
  • Att skuldsaldokontroll görs hos Kronofogden gällande er/din ekonomiska situation.

Utredningen genomförd för att barnet eller den unge ska tillförsäkras en trygg och stabil miljö.

Stöd och ersättning till familjehemmet

Familjehem erbjuds kontinuerlig handledning, dels planerad och dels då det uppstår frågor eller bekymmer.

Vid en familjehemsplacering utgår det en ersättning. Ersättningen varierar beroende på uppdragets omfattning samt barnets ålder.

För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, riktlinjer.

Kontaktuppgifter

Om du/ni är intresserad av att bli familjehem så är du välkommen att ta kontakt med familjehemsekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp till höger på sidan.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt