Meny
Sök
Här är du:  

Misstanke om barn som far illa

För det allra mesta får barn sina behov tillräckligt väl tillfredsställda av sina föräldrar. Föräldrar märker att det lilla barnet är törstigt och ger det att dricka. Föräldrar vill instinktivt skydda och trösta sitt barn. Föräldrar håller koll på sin tonåring så att han eller hon inte gör precis hur som helst. Allt det här är exempel på god omsorg från föräldrarna.

Ibland räcker inte föräldrarnas omsorgsförmåga till. Det finns många orsaker till att en förälder inte klarar av att ge sitt barn en tillräckligt god omsorg. När det brister i omsorgen om ett barn är det sällan så en förälder önskar att det ska vara, men det blir så ändå. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Om du misstänker att en ung person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa ska du kontakta socialkontoret.

Det kan vara svårt att bära på en misstanke eller ha sett eller hört något som tyder på att ett barn behandlas illa. Många väljer att blunda eller bortförklara tecknen.

Vad gör socialkontoret?

Kunskap om vad man ska göra och om vad som händer sedan ökar barnets möjligheter att få hjälp i tid. När du tar kontakt med oss ställer vi frågor som "Vad har du sett?" och "När hände detta?" Därefter tar vi beslut om det finns anledning för oss att ta kontakt med familjen. Utifrån vad vi ser och vad föräldrarna har att säga, tar vi sedan ett beslut om det finns anledning att undersöka saken vidare. I så fall pratar vi med barnets föräldrar, anhöriga och andra människor som har viktig information. Det är sällan som en anmälan leder till ett omhändertagande av barn. Vi försöker istället hjälpa föräldrarna med de problem som finns i hemmet.

Orsaker

Det finns många olika orsaker till att barn far illa. Ibland är det en kombination av olika missförhållanden. Orsakerna kan delas in under tre rubriker.

Övergrepp
Med övergrepp menas olika former av fysisk eller psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Ett barn som blir vittne till våld mot någon närstående t ex mamman ses även som ett övergrepp på barnet.

Brister i omsorgen
Kan innebära att det är sådana förhållanden i hemmet att barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotad, så som brister i föräldraskap. Hemmiljön kan t ex vara olämplig för ett barn att vistas i. Barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans blir inte tillgodosett av föräldrarna. Barnet missköts när det gäller hygien, mat eller kläder eller barnets utsätts för risker som kan innebära allvarlig skada.

Eget beteende
Avser barn och ungdomar som genom sitt eget beteende utsätter sig för risker som kan skada deras hälsa eller utveckling t ex missbruk av alkohol /droger eller olika former av brottslig verksamhet.

Var ska du vända dig?

Föräldrar kan själva vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Det kan t ex under barnens uppväxt hända att de hamnar i dåligt sällskap, använder alkohol eller begår brott. Som förälder kan det då vara skönt att få prata med någon som vet vilken hjälp som finns att få.

Är du orolig för ett barn i din närhet kan du vända dig till socialkontoret. Till höger hittar du telefonnummer. Dit kan du ringa anonymt och lämna en orosanmälan. Genom växeln blir du kopplad till socialkontorets jourtelefon. Efter kontorstid samt på helger kan du ringa socialjour i Göteborg.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Socialjour Göteborg
Efter kontorstid vid akuta ärenden kan du ringa:
Telefon: 031-365 87 00

Måndag kl. 00:00-08:00, 18:00-24:00
Tisdag kl. 00:00-08:00, 16:30-24:00
Onsdag kl.00:00-08:00,16:30-24:00
Torsdag kl. 00:00-08:00, 16:30-24:00
Fredag kl 00:00-08:00, 14:30-24:00
Samt lördag och söndag

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt