Meny
Sök

Frågor kring skolan

Ibland kan svårigheter uppstå vid din eller ditt barns skolgång. Det kan gälla läs-och skrivsvårigheter på grund av dyslexi. Det kan handla om att andra gör att det är svårt att gå till skolan, så som mobbing och kränkande behandling. Det kan också gälla skolfrånvaro. Vilka problem du eller ditt barn än har i skolan så kan ni vända er till rektorn på er skola. Varje skola i Öckerö kommun har också en handlingsplan för diskriminering och kränkande behandling.  Varje skola har också ett team med specialpedagog, skolsköterska, logoped, psykolog och kurator, så kallat elevhälsan.

Under fliken utbildning och barnomsorgöppnas i nytt fönster kan du klicka dig fram till den skola du eller ditt barn går på och få kontaktuppgifter samt mer information om elevhälsan

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt