Meny
Sök

Adoption

Adoption är ett sätt att bilda familj och ta emot ett barn som sitt eget. Barnet kommer ofta från ett annat land och en annan kultur. Det adopterade barnet får samma rättigheter som ett barn fött i landet.

För att få ta emot ett adoptivbarn i sitt hem måste man ha ett medgivande från socialnämnden i sin kommun.
Innan socialnämnden kan fatta ett beslut om medgivande måste en utredning göras. Utredningen är en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en förberedelse för det annorlunda föräldraskap som adoption innebär. Därför är det rådgivande inslaget lika betydelsefullt som det utredande.

Att vara adoptivförälder innebär att man ibland i sin föräldraroll ställs inför situationer som skiljer sig åt än det kanske gör då man är förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor som man känner sig osäker i hur man ska hantera.

För att få adoptera måste man genomgå en förberedande utbildning om adoption. Göteborgsregionens kommuner har tillsammans beslutat att hänvisa till Gryning Vård AB, Folkuniversitetet och Göteborgs Psykoterapiinstitut.
Utbildningar anordnas även av de adoptionsorganisationer som är godkända av Myndigheten för internationella adoptioner (MIA).

För att få mer information och dessa organisationer och om adoptioner i allmänhet kan Du/Ni ta kontakt med myndigheten för internationella adoptioner (MIA).

Kontakt

För att påbörja en adoptionsutredning tar du kontakt med socialkontoret i Öckerö kommun via kommunens växel.

Kontakta

Socialkontoret
Tel. 031-97 62 00

Besöksadress
Sockenvägen 13
475 80 Öckerö
OBS! besök ska bokas via telefon eller e-post

Postadress
Socialkontoret
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt