Meny
Sök

Faderskap

När barn föds och föräldrarna inte är gifta måste faderskapet bekräftas i en formell handling. Detta kan göras både innan och efter barnets födelse.

Det är först när den handlingen har undertecknats som barnets juridiska rättigheter börjar gälla. Exempel på sådana rättigheter är arvsrätt och rätt till faderns efternamn samt rätten att ta ut föräldradagar för pappan. Barnet har inte heller rätt till underhållsstöd enligt 18 kap. 8 § socialförsäkringsbalken om modern är boförälder och uppenbart utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet fastställt. Enligt lag är man skyldig att medverka till att faderskap fastställs.

Vid fastställande av faderskap kan man även ansöka om gemensam vårdnad.

En faderskapsbekräftelse skrivs hos familjerätten hos Individ & Familjeomsorg. Där förvaras den också för all framtid.
Om ni som föräldrar är överens om att barnet är ert gemensamma är detta en okomplicerad procedur. Det spelar ingen roll om ni bor tillsammans eller inte.

I vissa fall uppstår dock tveksamhet om vem som är barnets fader. Den man som kvinnan uppgivit kan känna sig osäker på om han verkligen är fadern. Han har då rätt att begära en rättsgenetisk undersökning med DNA från blod eller munskrap. Denna undersökning genomförs och bekostas av familjerätten på socialkontoret.

I sällsynta fall går det inte att få de nödvändiga namnteckningarna på bekräftelsen. Faderskapet fastställs då genom dom i tingsrätten.

Kontakta

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt