Meny
Sök
Här är du:  

Kontaktfamilj/Kontaktperson

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet med uppdraget är att, i förebyggande syfte, främja sociala kontakter och människors utveckling.

Såväl familjer som ensamstående med barn och ungdomar, som saknar vuxna, kan beviljas kontaktperson.

Vad gör en kontaktperson/kontaktfamilj?

Det beror på den hjälpsökandes behov och det planeras tillsammans med socialsekreteraren. Det handlar om att lyssna och vara tillgänglig samt att vara en förebild, hjälpa den enskilde i personliga angelägenheter.

Några exempel är att träffa den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet. Kontaktpersonen kan uppmuntra till fritidsaktiviteter, vara ett personligt stöd för den enskilde att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig.

Som kontaktfamilj har man barnet eller ungdomen hos sig en eller två helger i månaden för att ge avlastningen eller extra stimulans. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

Det behövs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att kontaktpersonen/kontaktfamiljen bör:

  • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor *Vara intresserad av hur andra människor har det
  • Ha en trygg och stabil livssituation.
  • Vara fyllda 18 år.

Det är socialtjänsten i kommunen som utreder och tillsätter kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Ersättning

Kontaktperson/kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, riktlinjer.

Kontaktuppgifter

Om du/ni är intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson, klicka på fliken till höger: "Vi vill bli kontaktfamilj". Du är även välkommen att ta kontakt med familjehemsekreterare: Christina Appelqvist.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt