Meny
Sök
Här är du:  

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Målet med verksamheten är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Ansökan
Den som vill ansöka om Daglig verksamhet ska ta kontakt med kommunens LSS-handläggare.

För att på bästa sätt möta varje individs intresse och resurser har Daglig verksamhet Öckerö ett utbud där vi erbjuder olika inriktningar när det gäller arbetets karaktär och uppgifter Vi erbjuder också individuella placeringar i företag och i kommunala verksamheter. Nedan finner du Daglig verksamhets egna arbetsgrupper;

Café kannan Röda korset
I ett samarbete med Röda Korset driver Daglig verksamhet Café kannan och secondhandbutik på Björnhuvudsvägen 19, Öckerö.

Gallerian Service
Är vår återvinningsgrupp. Gallerian service arbetar på uppdrag åt både kommunala verksamheter och privata företag.

Trädgårdsservice
Arbetar med konstnärlig verksamhet och hantverk i vår ateljé/verkstad. Under sommarhalvåret arbetar man vissa dagar med trädgårdsarbete på uppdrag av bl a ÖFAB.

Hedens by Servicegrupp
Gruppens inriktning är media och service – man gör research skriver och redigerar till vår tidning DV-bladet samt ger service åt verksamheterna i huset genom postsortering, kopiering mm.

Östra hamnen 15
I närheten av Klåva hamn finns vårt Aktivitetshus med flera verksamheter under samma tak. Här finns en avskild del som vänder sig till personer med behov av en extra tydlig struktur och ett individuellt anpassat upplägg.

I en annan del av huset finns vår mest stimulerande miljö. Här arbetar vi med sinnesupplevelser, kognitionsträning, fysioterapi mm. Här blir också omvårdnad en del av dagens aktiviteter.

Gemensamma aktiviteter
För att erbjuda ett större socialt kontaktnät och skapa gemenskap inbjuder Daglig verksamhet till en del gemensamma aktiviteter under veckan. I nuläget erbjuder vi;

  • Friskvård i Gösta-hallen
  • Drama-projekt
  • Spelklubben
  • Trubadurstund med allsång

Har du några frågor eller önskar du kontakt med oss, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Enhetschef Daglig verksamhet
Gunilla Eliasson

Arbetskonsulent LSS
Monika Eriksson

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt