Meny
Sök
Här är du:  

God man, förvaltare och förmyndare

En god man har som uppdrag att hjälpa personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, få rätt vård och boende eller olika bidrag med mera.

 

För att få god man säger lagen att du måste ha någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande som gör att du behöver hjälp.

I vissa fall räcker det inte med en god man för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan tingsrätten utse en förvaltare till hjälp. Om rätten utser en förvaltare mister du hela eller delar av din rätt att själv bestämma, som till exempel att ta ut pengar på banken eller träffa avtal.

Från den 1 februari 2019 är det Mölndals kommun som hanterar frågor om god man för Öckerö kommun


Vi samarbetar med andra kommuner

Från den 1 februari 2019 ingår Öckerös överförmyndarverksamhet i Överförmyndare i Samverkan.länk till annan webbplats I Överförmyndare i Samverkan ingår även Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille. Verksamheten är placerad i Mölndal.

Öckerö har en egen politisk överförmyndare medan resterande kommuner har en gemensam politisk nämnd från och med januari 2019.

Om du behöver kontakta överförmyndaren ska du vända dig till det gemensamma kontoret i Mölndal.

Om organisationen

Den kommungemensamma organisationen har fler handläggare som kan hjälpa dig med ditt ärende.

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ger bättre möjligheter att skydda och bevaka svaga gruppers intressen. Genom en större tjänstemannaorganisation får verksamheten också bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt möjlighet till en högre effektivitet.

Kontakta

Överförmyndare i samverkan

www.molndal.se/overformyndare
länk till annan webbplats

Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag 10.00-12.00
tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Besökstider
måndag - fredag 10.00-12.00
Handläggarna kan ej ta emot besök på torsdagar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt