Meny
Sök
Här är du:  

Varför hemfixare?

Fallolyckor utgör ett stort folkhälsoproblem bland framför allt äldre. Enligt räddningsverkets statistik utgör fallolyckor 40 procent av det totala antalet olycksfallsskador samt att de flesta inträffar i boendemiljön. De främsta skälen till att fallskador inträffar beror på bostadens utformning, dess utrustning, belysning och bristande handikappanpassning. Utöver denna ohälsa medför fallolyckor också en stor ekonomisk kostnad för samhället. De skattade direkta kostnaderna för fallolyckor i Öckerö kommun beräknas till över tre miljoner kronor år 2006.

Syfte

Projektet med Hemfixare syftar till att förebygga skador till följd av olyckor bland personer i åldern 67+ och eller funktionshindrade samt öka tryggheten för att kunna bo kvar hemma. DelmålProjektet ska verka för att:

  • förebygga skador i och omkring hemmet
  • möjliggöra för äldre som vill bo kvar hemma att göra det
  • avlasta anhöriga
  • främja den sociala hälsan hos både fixarna och de som använder sig av hemfixare
  • öka tryggheten för dem som bor i egna hem

Förväntade effekter:

  • minskning av antalet skador i hemmen
  • färre fallolyckor i och omkring hemmet
  • ökad trygghetskänsla hos dem som bor kvar hemma
  • anhöriga känner att de blir avlastade med praktiska göromål
  • äldre som vill bo kvar hemma kan bo kvar hemma med fortsatt god livskvalitet.

Kontakta

Hemfixarna
Tel: 031-97 63 00

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt