Meny
Sök
Här är du:  

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm för personer som bor i sitt hem. Trygghetslarmet är kopplat till trygghetscentralen och kan användas dygnet runt. Ett trygghetslarm kan användas som en klocka på armen eller hängas runt halsen som ett halsband. Det går även bra att använda den när man duschar då den tål vatten.

För att ansöka eller få ytterligare information kontakta Kommunservice som kan ge dig kontaktuppgifter eller hjälper dig vidare med ditt ärende.

När man får beviljat trygghetslarm är det bra att känna till vad som gäller och hur allt fungerar. Sammanställningen nedan är svar på de vanligast förekommande frågorna.

Nycklar

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt dygnet runt så behöver vi en nyckel till din bostad. Ha den färdig när vi kommer och installerar larmet. Om du bor på Hälsö eller Öckerö så behöver du lämna 2 st nycklar. Detta för att dag- och nattpersonal utgår från två olika lokaler.

Husnummer

Husnumret måste synas tydligt på husväggen för att vi ska kunna hjälpa dig snabbt.

Utebelysning

En väl fungerande utebelysning måste finnas utanför ditt hus. Utebelysningen behöver vara tänd när det är mörkt på utsidan.

Snöröjning

Husägaren ser till att det går att komma fram till huset.

Hemförsäkring

För att kunna ha trygghetslarm behöver hemtjänsten ha en kopia av din nyckel. En del försäkringsbolag har inskränkningar i sina åtagande för personer som lämnar ut sin nyckel till annan. Man behöver därför kontrollera med sitt försäkringsbolag och vid behov teckna tilläggsförsäkring.

Trygghetslarmet/klockan har en räckvidd på ca 50 m från larmlådan, beroende på din kringmiljö kan den bli mindre. Det sitter ett batteri i larmet, så även om det är strömavbrott så fungerar larmet. Larmklockan är vattentät och ska alltså användas i duschen.

Larmet aktiveras genom ett tryck på larmknappen eller larmapparaten. Signalen går då vidare till trygghetscentralen och man kan tala med personal och berätta vad man behöver hjälp med.

När du larmar så får du kontakt med personal på Trygghetscetralen, du får inte kontakt med läkare eller sjuksköterska över larmet. Även om du inte säger något när du larmar så vet vi att det är du. Ditt larm har fått en kod som är bara din och vi åker då hem till dig direkt med högsta prioritet.

Inställelsetid ifrån det du larmat kan variera men vi strävar efter att den inte skall vara mer än 30 minuter.

Trygghetscentralen larmar därefter ut hemtjänstens personal för att de skall kunna hjälpa den som larmat med det man behöver hjälp med. Om man inte får talkontakt med den som larmas så larmas hemtjänstens personal ut med högsta prioritet.

 

Tystnadsplikt

 

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och lyder under sekretess. Detta innebär att de inte får lämna ut några uppgifter om dig till obehöriga.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt