Meny
Sök
Här är du:  

Begrepp och ansvarsfördelning

Här hittar du de senaste nyheterna om etablering och mottagande av människor på flykt i Öckerö kommun.

 

Öckerö kommuns mottagande kan delas upp i följande områden:

1. Ensamkommande barn och ungdomar

2. Personer med uppehållstillstånd

3. Evakueringsboenden (tillfälligt boende för nyanlända)

Ensamkommande barn och unga

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn vid deras ankomst till Sverige och prövar barnets rätt till asyl. Migrationsverket träffar överenskommelser med kommunerna om boendeplatser. Det är sedan kommunerna som har ansvaret för barnens boende, omvårdnad, skola och fritidsaktiviter, som är av stor betydelse för ungdomarnas fortsatta utveckling och möjligheter i Sverige.

Personer med permanent uppehållstillstånd

Den 1 mars 2016 trädde lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning i kraft. Lagen innebär att ansvaret för bostadsförsörjning för nyanlända flyttats till kommunen, och att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har rätt att anvisa nyanlända personer för mottagande i kommunen, utan att kommunen först har anmält ledig plats. Beslut om att anvisa en person till kommunen är inte överklagningsbart.

Under 2016 ska 73 nyanlända personer med uppehållstillstånd placeras i Öckerö kommun, och år 2017 är siffran 82 personer. Det ställer stora krav på kommunen att aktivt arbeta med att förbereda permanenta boendemöjligheter.

Evakueringsboenden

Under hösten 2015 öppnade kommunen tillsammans med församlingarna Nimbus, Filadelfia och Hönö Mission upp tre evakueringsboenden för människor på flykt. 1647 personer spenderade sin första natt i Sverige i Öckerö kommun. Evakueringsboendena drevs av volontärer från församlingarna och frivilliga kommuninvånare som anmälde sitt intresse för att hjälpa till. I december 2015 avvecklades evakueringsboendena.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt