Meny
Sök
Här är du:  

Ensamkommande barn

Öckerö kommun har som målsättning att de barn som kommit till vår kommun utan vårdnadshavare får trygga och goda uppväxtvillkor.

Hur fungerar mottagandet av barn i kommunen?

Etableringsenheten ansvarar för mottagandet, vilket innebär att de ska utreda vilka behov barnen har, ge dem en trygg plats att bo på och se till att de får omsorg. Alla barn får en god man som företräder dem i personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Grundskolan och gymnasiet ansvarar för barnens skolgång. Barnen bor i familjehem eller HVB-hem (hem för vård och boende).

Hur många ensamkommande barn tar Öckerö kommun emot?

2014 tog Öckerö kommun emot 15 barn. 2015 tog vi emot 56 stycken barn. Barnen bor i familjehem eller HVB-hem (hem för vård och boende) där handläggare har kunnat hitta en plats. Detta innebär att de barn som Öckerö kommun ansvarar för kan bo antingen i vår kommun, i Göteborgs kommun eller i någon annan kommun. Det innebär också att det finns barn som bor i vår kommun som har blivit placerade här av en annan kommun.

Under 2016 har Öckerö kommun fått ett fördelningstal på 93 platser. Fördelningstalet har räknats fram av Länsstyrelsen med syfte att skapa en jämn fördelning mellan länen och kommunerna. Faktorer som styr fördelningstalen är bland annat kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn.

Kan kommunen säga nej till att ta emot fler ensamkommande barn?

Nej. Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande barn.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt