Meny
Sök
Här är du:  

Vi söker familjehem

Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och hur du gör för att anmäla ditt intresse.


Familjehemmet har ansvar för barnets dagliga omsorg och fostran. Det kan innebära att familjhemmet är behjälplig vid läxläsning och vid fritidsaktiviteter. Det innebär också att man behöver ha tid och möjlighet att medverka på möten med exempelvis socialtjänsten, vid läkarbesök och med skolan.

Som familjehem behöver man också medverka till att barnet får ha kontakt eller umgänge med sitt biologiska nätverk. Som familjehem för ensamkommande barn är det viktigt att man som familjhem lotsar in den i det svenska samhället och språket likväl som att man värnar om dennes kulturella bakgrund.

I familjehemmets uppdrag ingår även att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten som har som ansvar att se till att barnet får den hjälp och omsorg som det behöver i vardagen.

Utgångspunkter för att bli familjehem är att:

• Alla i familjen är överens.
• Man har ett öppet sinne för olikheter och tolerans och respekt för varandras ursprung, kultur och traditioner.
• Man har tid, utrymme och plats.

Ett skattepliktigt grundarvode samt en skattefri omkostnadsersättning utgår till varje familjehem. En individuell bedömning görs utifrån vilka kostnader som kan komma med uppdraget. Öckerö kommun erbjuder handledning, utbildning och stöd. Om du är intresserad av att bli familjehem för asylsökande, ensamkommande ungdomar eller har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Vad vill ni hjälpa till med? Ni kan välja flera alternativ.Kontakt

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

            Mer om familjehem

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt