Meny
Sök
Här är du:  

Personer med uppehållstillstånd

Etableringslagen innebär att stödet för flyktingar i Sverige förändrats. Förändringen innebär att Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanlända mellan 18-64 år. De som omfattas av etableringslagen kommer att ha rätt till etableringsinsatser under 24 månader. Läs mer om ansvarsfördelningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kommunens ansvar för mottagning av nyanlända

​Öckerö kommun ansvarar för att ge de nyanlända kommunal service på samma villkor som till övriga invånare i kommunen. I övrigt ska kommunen:

  • verka för att bostäder finns tillgängliga för dem som anvisats hit
  • erbjuda undervisning i svenska för invandrare, SFI
  • erbjuda utbildning i samhällsorientering
  • erbjuda förskola och skola för barn till nyanlända

Vilka blir anvisade till Öckerö kommun?

De personer som blir anvisade till kommunen har fått uppehållstillstånd. Anvisningen sker i samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen (AF). När AF anvisar nyanlända till en kommun matchas personernas kompetens med förutsättningarna som finns på orten. Öckerö kommun har relativt låg arbetslöshet och pendlingsavstånd till Göteborg. Därför kan kommunen ta emot olika typer av kompetenser.

Hur många nyanlända ska Öckerö kommun ta emot?

Öckerö kommun ska under 2016 ta emot 73 personer med uppehållstillstånd. År 2017 ska vi ta emot 82 personer. Fördelningstalet har räknats fram av Länsstyrelsen med syfte att skapa en jämn fördelning mellan länen och kommunerna. Faktorer som styr fördelningstalen är bland annat kommunens folkmängd, tidigare mottagande av personer med uppehållstillstånd samt hur arbetsmarknaden ser ut i området.

Hur ordnas boenden till de nyanlända?

Kommunen arbetar på många olika sätt för att mätta behovet av bostäder för nyanlända. Är du som privatperson eller företagare intresserad av att samarbeta med oss? Hör gärna av dig!

Hur länge är man nyanländ?

Under två år ingår man som nyanländ i ett etableringsprogram genom AF:s försorg. Under den tiden lär man sig svenska, går utbildning i samhällsorientering och får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden.

Hur integreras de nyanlända?

Alla i samhället är ansvariga för integrationen. Det är i mötet mellan människor som den verkliga integrationen kan äga rum. Kommunen stöttar både privata och olika organisationers positiva engagemang och initiativ för integrationsfrämjande aktiviteter.

Kan Öckerö kommun välja hur många nyanlända vi ska ta emot?

Nej, den 1 mars 2016 träder en ny lag i kraft, som styr hur många nyanlända varje kommun ska ta emot. Kommunen kan inte heller neka någon som själv väljer att flytta hit.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt