Meny
Sök
Här är du:  

Missbruk

Socialtjänsten i Öckerö kommun arbetar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och narkotika.

Via missbruksrådgivaren på Behandlingsenheten kan du få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet. Det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till mera regelbunden kontakt.

Du som vill få information, råd, stöd eller hjälp i missbruksfrågor kan vända dig till oss. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. Vi börjar alltid med att göra en utredning för att se vilken typ av insats/behandling som är lämplig.Du kan också få stöd om missbruket gäller någon i din närhet. Insatserna varierar i hög grad, det kan vara allt ifrån enstaka rådgivningssamtal till täta, regelbundna kontakter. Använd menyn till vänster för att läsa mer om våra insatser/behandlingsformer.Insatserna beviljas genom beslut av socialsekreterare. När det gäller vård på behandlingshem är det kommunstyrelsens sociala utskott som fattar beslut.

I Öckerö kommun kan du via socialkontoret få följande stöd och hjälp:

  • om du har drogproblem
  • är anhörig till någon med drogproblem
  • har frågor om alkohol och narkotika
  • vill förändra dina drogvanor
  • vill ha stöd i fortsatt drogfrihet
  • vill ha information om drogers skadeverkningar
  • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Socialkontoret tar emot ansökningar och utreder behov av bistånd.
Socialkontoret tar även emot anmälningar.

På Behandlingsenheten, Hedens By, kan enskilda och anhöriga få råd och stöd under en kortare tid eller i en akut situation.
Telefon 031-97 64 30

Om du är orolig för ditt eget alkoholdrickande - kontakta i första hand din läkare på vårdcentralen.

Kontakta

Socialtjänsten 031- 97 62 00

Mer information

Övrig information

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt