Meny
Sök
Här är du:  

Arbetsterapi

Arbetsterapin kan ge råd och handledning i rehabiliterings- och omvårdnadsfrågor samt om lämpliga åtgärder för att anpassa det egna hemmet utifrån funktionshindret.
 
Arbetsterapin utprovar också hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Det kan till exempel gälla en förhöjning till toalettstolen eller ett gånghjälpmedel.

Vad gör en arbetsteraput?

Utreder individens förmåga i det dagliga livets aktiviteter
Förebygger uppkomst av aktivitetsnedsättningar
Tränar aktivitetsförmågan och skriver ut hjälpmedel som ska användas i behandlingen
Anpassar miljön och föreslår förändringar i bostaden och den fysiska närmiljön
Instruerar närstående och personal så att deras hjälpinsatser anpassas till individens förmåga och förutsättningar
Följer upp och utvärderar kontinuerlig
 
Arbetsterapeuterna samarbetar med kommunens sjukgymnaster.

Arbetsterapeuterna har även ett uppdrag från primärvården.  Den är till för de som kan ta sig till vår mottagning på Hedens By. Där har vi:

 
·         handmottagning
·         utprovning av hjälpmedel
·         bostadsanpassning
·         minnesproblematik
·         funktions- och aktivitetsnedsättningar       

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt