Meny
Sök
Här är du:  

Färdtjänstansökan

För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd. Här får du reda på hur du gör för att ansöka om ett sådant och vilka regler som gäller.


 

Ansöka om färdtjänst

 

Information och regler

Det är färdtjänsthandläggaren i Öckerö kommun som beslutar vem som kan få färdtjänst.

För att kunna få färdtjänst i Öckerö krävs:

 • att du har mycket svårt att resa på egen hand med den vanliga kollektivtrafiken
 • att du har en varaktig funktionsnedsättning enligt en läkares bedömning
 • att du är folkbokförd i Öckerö kommun

Så här gör du

För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i vår ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka till Öckerö kommun. Det kan ta upp till fyra veckor innan du får svar och vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss. Första gången du ansöker om färdtjänst ska du skicka med ett läkarutlåtandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där en läkare beskriver dina medicinska problem samt ställer en diagnos. Läkarutlåtande får vara högst ett år gammalt.

För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt vill vi oftast komma i kontakt med dig personligen, antingen via telefon eller besök hos oss på kommunservice. Besöket tar cirka en halvtimme. Behöver du tolkhjälp så ordnar vi det.

Behandling av dina personuppgifter

Öckerö kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet är att kunna besluta om rätten till färdtjänst .Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Västtrafik och Beställningscentralen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgifterlänk till annan webbplats.

 

Så utreder vi din ansökan


Vi utgår från din funktionsnedsättning

Handläggaren gör en bedömning om du utifrån din funktionsnedsättning har rätt till färdtjänst. Hen utgår alltid från den lagstiftning som finns för färdtjänst. Vid prövningen väger handläggaren även in dina möjligheter att resa med anpassad allmän kollektivtrafik, exempelvis flexlinjen. Med färdtjänst får du ett begränsat antal fritidsresor.

 

Färdtjänstillståndet

 

Beskriver vilka fordon du får resa med

Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst och beskriver tillståndets giltighet. Vid eventuell önskan om förnyelse av tillstånd är det eget ansvar att i god tid komma in med ansökan, det kan bli aktuellt med att ta in ny läkarintyg.

Visar hur många resor du får göra under året

Tillståndet ger dig rätt till ett begränsat antal resor med färdtjänstens personbilar, rullstolsbilar och rullstolsbussar inom Öckerö kommun.

 

Boka färdtjänstresa

 

Beställ i god tid

Beställ din resa i så god tid som möjlig, beställning av återresan kan göras samtidigt.

 • Du kan göra din beställning  tidigast 14 dagar i förväg och senast en timma före avresa.
 • Blir inte resan av måste du avbeställa minst en timma innan resan skulle ha påbörjats.
 • Avbeställer du inte eller avbeställer för sent kommer kommunen att ta ut en avgift på minst 200 kronor per tillfälle.

Uppge följande när du beställer din resa

 • Vad du heter och ditt personnummer.
 • Var du vill bli hämtad.
 • Var du ska åka.
 • När du behöver vara framme.
 • Om någon reser tillsammans med dig.
 • Om resan är en färdtjänst eller någon annan sorts resa. Om du har något förflyttningshjälpmedel.
 • Ditt telefonnummer.

Kontakta Beställningscentralen

Boka resa
Telefon: 020-91 90 90

Kl. 06:00 - 22:00 vardagar
kl. 08:00 - 22:00 lördag, söndag samt helgdagar

Försening av bil
Telefon: 0771-41 43 14

Synpunkter och klagomål
Telefon: 0771-41 43 14

Avbeställning och ändring av beställd resa kan göras dygnet runt.

 

Att resa med färdtjänst

 

Vart och när får jag åka?

Kommunens färdtjänsttillstånd berättigar till resor inom Öckerö kommun, samt till/från inom och emellan Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille,Härryda,Ale,Alingsås,Lerum,Lilla Edet,Stenungsund och Tjörn.

 • Du får resa alla dagar mellan 05.00 - 24.00.
 • Du får inte åka via en annan adress än ditt slutmål för resan.
 • Du får inte lägga till stopp på vägen.

Viktigt gällande din färdtjänstresa

 • När fordonet kommer och hämtar dig skall du kunna visa upp giltig legitimation.
 • En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden, ledsagaren skall hjälpa dig under resan samt i och ur fordonet. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. Ledsagaren får inte själv ha färdtjänsttillstånd.
 • Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du. Medresenären betalar samma avgift som du.
 • Inga husdjur får tas med vid färdtjänstresa. Ledarhund får följa med utan kostnad.
 • Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en handväska.

 

Kostnader för färdtjänst

 
Enkel resa inom

vuxen 05:00 - 24:00

Ungdom 05:00 - 24:00*

ZON 0

52 kronor

39 kronor

ZON 1

52 kronor

39 kronor

ZON 2

132 kronor

99 kronor

ZON 3

188 kronor

141 kronor

ZON 4

242 kronor

182 kronor

ZON 5

297 kronor

222 kronor

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.
Egenavgiften består av Västtrafik AB:s baspris +50% i zon 2 och 3.

Om baspriset förändras, förändras även taxan, i motsvarande grad.


Sjukresa - nytt regelverk


Fr o m 1 juni 2019 gäller ett nytt regelverk för sjukresa samt ändringar av egenavgifter och ersättningar.

Förändringar i det nya regelverket
Enligt beslut i Regionfullmäktige den 9 april §67 (Dnr RS 2018-06396) har reglerna för färdtjänstresenärernas möjlighet att få åka sjukresetaxi på sitt färdtjänsttillstånd upphört. För att få åka sjukresetaxi krävs nu tillstånd från vårdgivaren i form av ett Reseintyg. Tillstånd kan utfärdas per tillfälle eller för en längre period, max 1 år. Fr o m 1 juni upphör kopiering/inläsning av färdtjänsttillstånd och inga nya tillstånd kommer att läggas in i webbsolen via färdtjänsttillstånd.

Övergångsregel
Färdtjänsttillstånd som finns inlagda i Västtrafiks databas (webbsolen) kommer att fasas ut under perioden 2019-06-01 till 2020-05-31. En patient får fortsatt åka under färdtjänsttillståndets giltighetstid, dock längst till och med 2020-05-31. Egenavgiften för sjukresetaxi ändras från 60 kr till 80 kr för alla sjukresenärer.

Följeslagare

 • I kollektivtrafiken finns nu möjlighet att utan tillstånd ha med sig en följeslagare, kostnaden ersätts för både patient och följeslagare via ansökan.
 • Patienter över 85 år får ha med sig en följeslagare utan tillstånd.
 • Barn och ungdom tom 19 år betalar ingen egenavgift och har rätt till en följeslagare utan intyg.
 • Personer med färdtjänsttillstånd har rätt att avgiftsfritt ha med följeslagare vid resa med sjukresetaxi. Det krävs dock ett tillstånd i form av ett intyg från vårdgivare om att behov föreligger att åka sjukresetaxi. På tillståndet kan vårdgivaren då intyga även för följeslagare, vilkens resa då blir avgiftsfri. Kan även verifieras via färdtjänsttillståndet.

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 1650 kr. Avgift för ambulanstransport ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukresor utan ingår i högkostnadsskydd för vård.

För mer information om det nya regelverket se www.1177.se eller kontakta Sjukresors kundtjänst 010-473 21 00

Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt